Posted in Դիտարկումներ

07.04.2020-08.04.2020

Արևելյան դպրոց-պարտեզ

Ո՞ր դպրոցը, ո՞ր դասարանները, քանի՞ սովորող․

Նայել եմ Արևելյան դպրոց-պարտեզի 4-5-րդ դասարանները։

  1. 4․1դասարան-27 սովորողի բլոգ
  2. 4․2դասարանի-25 սովորողի բլոգ
  3. 4․3դասարանի-22 սովորողի բլոգ
  4. 5․1դասարանի-29 սովորողի բլոգ
  5. 5․2 դասարանի-28 սովորողի բլոգ

Չգործող բլոգներ․

Ակտիվ բլոգներ՝ 123

Չգործող բլոգներ՝ 8

Քանի՞ բլոգում է առկա սովորողի անհատական պլանները․

Սովորողների անհատական, առցանց-ընտանեկան ուսուցման պլանները

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s