Posted in Հեռավար-առցանց ուսուցում, Մաթեմատիկա TV

Լեգոները և մաթեմատիկան N4

Պատկերների թանգարան նախագծի շրջանակում։

Բանավոր մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության սովորողՔամարյան Վազգենը ներկայացնում է իր սիրելի լեգոներով պատրաստած մաթեմատիկական թանգարանը։