Posted in Հեռավար-առցանց ուսուցում, Մաթեմատիկա TV

Լեգոները և մաթեմատիկան N3

Պատկերների թանգարան նախագծի շրջանակում։

Բանավոր մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության սովորող Դավիթ Հովհաննիսյանը ներկայացնում է իր սիրելի լեգոներով պատրաստած մաթեմատիկական թանգարանը։