Posted in Նախագծեր

Հարթակում ծնողն է. Ակտուարական մաթեմատիկա և ռիսկերի կառավարման ամբիոնի դոցենտ, ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու Անահիտ Գուլյան

Շարունակել կարդալ “Հարթակում ծնողն է. Ակտուարական մաթեմատիկա և ռիսկերի կառավարման ամբիոնի դոցենտ, ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու Անահիտ Գուլյան”