Posted in Նախագծեր

Կրթահամալիրի տոն

Վայր՝ առցանց հարթակ

Ժամկետը՝  նոյեմբեր

Մասնակիցներ՝ 

  • Հյուսիսային դպրոցի 4-րդ դասարանի սովորողներ
  • Հյուսիսային դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողներ
  • Հյուսիսային դպրոցի բանավոր մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խումբ
  • Կարող են միանալ բոլորը, իրենց աշխատանքները ուղարկելով ani-mirzoyan@mskh.am  էլ․ հասցեին:

Նպատակը՝

Ընթացքը՝

Սիրելի՛ սովորողներ,  կազմում եք խնդիրներ Մխիթար Սեբաստացու և «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի վերաբերյալ։

Օրինակներ․

1․ Մխիթար Սեբաստացին մահացել է 1749 թվականին։ Քանի՞ տարի է անցել Մխիթար Սեբաստացու մահվան տարելիցից, արտահայտել դարով ու ամսով։

2․Այս տարի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի  հիմնադրման քանի՞ ամյակն է լրանում։

Կազմած խնդիրներով Quizizz ծրագրի օգնությամբ կպատրաստենք խաղ, որը կներկայացնենք «Մաթեմատիկա ամսագրին»։

Կսպասեմ Ձեր հետաքրքրաշարժ խնդիրներին։

Արդյունքները՝

Սեբաստացու օրեր նախագծի արդյունքները

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորող՝ Հենրիկ Կարապետյանը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորող՝ Լառա Պետրոսյանը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորող՝ Էդգար Ղումաշյանը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորող՝ -Մարդյան Դանիելը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորո՝ Կարապետյան Հարութը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորող՝ Սարո Կարագուլյանը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորող՝ Սերո Կարագուլյանը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 5․2 դասարանի սովորող՝ Դավիթ Սարգսյանը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 4․1 դասարանի սովորող՝ Արփի Խալաթյանը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 4․1 դասարանի սովորող՝ Ալեքս Գևորգյանը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 4․1 դասարանի սովորող՝ Կիրակոսյան Տարոնը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 4․1 դասարանի սովորող՝ Արև Ավետյանը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 4․2 դասարանի սովորող՝ Մարիա Սահակյանը — Սեբաստացու օրեր

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s