Posted in ինքնակրթություն

Ֆլեշմոբային առաջադրանքների կազմում N3

Հունիսի ֆլեշմոբ մաթեմատիկայից

 երրորդ մակարդակ

Հունիսի ֆլեշմոբին առաջադրված խդիրների պատասխանները

Հունիսի ֆլեշմոբին առաջադրված խնդիրների լուծումներ