Posted in Դիտարկումներ

03․04․2020

Արևելյան դպրոց-պարտեզ

Նայել եմ 4-5-րդ  դասարանների սովորողների  բլոգները։  Microsoft excel ֆայլում  սովորողների բլոգներն են։ Որտեղ ներկայացված է յուրաքանչյուր սովորողի անհատական պլանը և ընտանեկան նախագիծերը։ Այն սովորողները ովքեր չունեին անհատական պլաններ  իրենց բլոգներում ավելացրել են։ Սովորողների բլոգներում արտացոլվում է ընտանեկան նախագծերը։ Իրենց բլոգներում ընտանեկան նախագծերի շրջանակում պատմում են․

  • Ինչպե՞ս է անցնում իմ առցանց մեկ օրը
  • Ինչպե՞ս ենք խնամում մեր բույսերը
  • Խոհանոցային գործունեություն
  • Ընտանեկան ընթերցանություն
  • Երաժշտական գործունեություն
  • Մեր ծնողների խաղերը
  • Ծառազարդն իմ ընտանիքում

Այսօր առանձնացրել եմ․

Ծաղկազարդ Ղուկասյան Ռուզանի ընտանիքում

Նարե Արղությանի ընտանեկան ընթերցումը

Արթուր Աղաբեկյանի ընտանեկան ընթերցումը

 

 

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s