Posted in Ընտրությամբ գործունեություն

Մաթեմատիկա

20․11․2019-21․11․2019

1․ Երեկ կիրակի էր: Ի՞նչ օր կլինի այսօր:

(A) երկուշաբթի

(B) երեքշաբթի

(C) չորեքշաբթի

(D) հինգշաբթի

(E) շաբաթ

2․ 

Screenshot_10

(A) (B) (C) (D) (E) 

3․ 

Լևոնը սկսեց թվեր գրել աղյուսակի վանդակներում (տե՛ս նկարը): Նա որոշեց, որ յուրաքանչյուր տողում և յուրաքանչյուր սյունակում 1, 2 և 3 թվերից յուրաքանչյուրը գրելու է միայն մեկ անգամ: Որքա՞ն կլինի այն թվերի գումարը, որոնք Լևոնը կգրի A և B վանդակներում:

Screenshot_4
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

4․ Screenshot_5

(A) (B) (C) (D) (E) 

5․ Ջրով լիքը բաժակը կշռում է 400 գրամ: Դատարկ բաժակը կշռում է 100 գրամ: Քանի՞ գրամ է կշռում ջրով կիսով չափ լցված բաժակը:

(A) 150

(B) 200

(C) 225

(D) 250

(E) 300

6. Այգում կա 15 կենդանի՝ կովեր, կատուներ և կենգուրուներ: Հայտնի է, որ դրանցից ճիշտ 10-ը կով չեն, իսկ ճիշտ 8-ը կատու չեն: Քանի՞ կենգուրու կա այդ այգում:

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 8

(E) 10

7. Կախարդական այգում աճում են կախարդական ծառեր: Յուրաքանչյուր ծառի վրա կան 6 տանձ ու 5 խնձոր: Այգում կա 25 խնձոր: Քանի՞ տանձ կա այգում: 

(A) 20

(B) 30

(C) 15

(D) 8

(E) 9

8. Լուսինեի սառնարանի դռան վրա կան բացիկներ, որոնք պահվում են ուժեղ մագնիսներով (տե՛ս նկարը): Լուսինեն առավելագույնը քանի՞ մագնիս կարող է հեռացնել այնպես, որ ոչ մի բացիկ չընկնի հատակին:

Screenshot_7
(A) 2

(B) 3

(C) 4

 (D) 5

(E) 6

 

9. Մարինեն պետք է ինչ-որ թվի գումարեր 26 թիվը: Փոխարենը նա այդ թվից հանեց 26
և ստացավ -14: Ի՞նչ թիվ նա կստանար 26- ը գումարելիս:

(A) 28

(B) 32

(C) 36

(D) 38

(E) 42

10.  Կշեռքների նժարներին դրված են վեց միանման սև գնդիկներ և երեք միանման սպիտակ գնդիկներ, ինչպես ցույց է տրված նկարում: Որքա՞ն է այդ ինը գնդիկների ընդհանուր զանգվածը: 

Screenshot_11

(A) 100 գ

(B) 99 գ

(C) 96 գ

(D) 94 գ

(E) 90 գ

11.  Հինգ 4-ով ստանալ 20 :

12. Գտի՛ր այն թիվը, որն աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն.

ա) ∗ + 837 = 904

բ) ∗ + 897=1000

գ) 1025 + ∗ = 2377

դ) 447 + ∗ = 1682

13. Դասարանի 31 աշակերտներից 21-ը ցանկություն հայտնեց սովորել անգլերեն, իսկ՝ 18-ը՝ իսպաներեն։ Քանի՞ աշակերտ ցանկություն հայտնեց սովորել երկու լեզուներն էլ։

14. Որոշել մեկ սնկի զանգվածը։

 

 

 

15.

73213014ed3141b9cee35e41993049fd
17․ Մաթեմատիկական խաղ

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s