Posted in Ընտրությամբ գործունեություն

Մաթեմատիկա

22․10․2019-23․10․2019

1․ Առավելագույնը քանի՞ լիալուսին է կարող լինել մեկ տարվա ընթացքում, եթե հայտնի է որ այն տեղի է ունենում 29 օրը մեկ:

1 ) 1

2) 12

3) 13

4) 29

2․ Քանի՞ թիվ կա 84-ից մեծ և 145-ից փոքր թվերի միջև։

1 ) 51

2) 12

3) 63

4) 61

3. Գտնել

35×4-35=?

արտահայտության արժեքի վերջին թվանշանը։

1) 8

2) 6

3) 5

4) 3

4․ Գտնել ամենամեծ յոթանիշ թվի թվանշանների գումարը։

1) 81

2) 63

3) 64

4) 21

5․ Խխունջը ցողունի երկայնքով օրվա ընթացքում բարձրանում է 3սմ, իսկ գիշերն իջնումէ 2սմ: 20սմ երկարությամբ ցողունի հիմքից սկսելով քանի՞օրում խխունջը կհասնի գագաթին:
1) 7

2) 18

3) 19

4) 20

6․  8 8 8 8 8 8 8 8 թվանշանների միջև քանի հատ + նշանը դնելով է հնարավոր ստանալ 1000թիվը:

1) 5

2) 4

3) 5 և 4

4) այլ պատասխան:

7․  Գտիր այն թիվը, որը բաժանվում է 4-ի և 9-ի։ Ինչի է հավասար այդ թվի թվանշանների գումարը։

1) 8

2) 6

3) 9

4) 4

8․ Եթե Խաչիկը գնի տետր, ապա նրա մոտ կմնա 100 դրամ, իսկ 7 տետր գնելու համար նրան չի բավարարում 80 դրամ: Պարզել, թե քանի՞ դրամ կա Խաչիկի մոտ:

9. Արմենն ու Վազգենը ունեն խնձորներ, ընդ որում Արմենի խնձորների քանակը Վազգենի խնձորների քանակի եռապատիկից հատով պակաս է: Պարզել, թե քանի՞ խնձոր ունեն երկուսով միասին, եթե Արմենը Վազգենից 13 հատով ավել խնձոր ունի:

10. Առաջին պահեստում երկու անգամ ավելի շատ քարածուխ կա, քան երկրորդ պահեստում: Երբ առաջին պահեստ բերեցին 50տ, իսկ երկրորդ պահեստ 125տ քարածուխ, ապա երկու պահեստներում եղած քարածուխերի քանակը հավասարվեց: Պարզել, թե քանի՞ տ քարածուխ դարձավ երկու պահեստներում միասին:

11. Առաջին բանվորն աշխատել է օր, օրական ժամ, իսկ երկրորդ բանվորն աշխատել է 3 օր, օրական 8 ժամ: Նրանք միասին պատրաստել են 416 հատ դետալ, ընդ որում նրանք աշխատում են նույն արագությամբ: Պարզել, թե քանի՞ դետալ է պատրաստել առաջին բանվորը:

12. Հյուրանոցի 15 կենվորներով որոշեցին անցկացնել մրցույթ: Մրցույթի ամեն փուլից հետո ամենաքիչ միավոր ունեցողը խաղից դուրս էր գալիս: Առաջին օրն անցկացվեց փուլ, երկրորդ օրը՝  փուլ, իսկ երրորդ օրը մրցույթն ավարտվեց: Պարզել, թե քանի՞ փուլ անցկացվեց երրորդ օրը:

13.  Հարսանիքի խմորեղենը պատրաստելու համար անհրաժեշտ է 56 հատ ձու: Խանութում ձու վաճառում են միայն վեց հատանոց տուփերով: Քանի՞ տուփ ձու պետք է գնել, որ հնարավոր լինի պատրաստել խմորեղենը:

14․ Մեկ բաժին աղցան պատրաստելու համար անհրաժեշտ է լոլիկ և վարունգ: լոլիկից և վարունգից քանի՞ բաժին աղցան կարելի է պատրաստել:

15. Գտնել օրինաչափությունը և նկարել հաջորդ թվանշանը:

16․ 

5

17․ Փորձիր

Hand_made_dense_labyrinth.png

18․ Մաթեմատիկական խաղ

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s