Posted in Նախագծեր, Ընտրությամբ գործունեություն

Հետաքրքիր մաթեմատիկա

maths-218x400

Վայր՝

 • Արևմտյան դպրոց-պարտեզ
 • Հարավային դպրոց-պարտեզ

Մասնակիցներ՝ 

 • 4-րդ դասարանի սովորողներ
 • 5-րդ դասարանի սովորողներ

Ժամկետը՝ սեպտեմբերի 2-ից հոկտեմբերի 14-ը

Նպատակը՝

 • Սովորողների տրամաբանական մտածողության զարգացում
 • Նոր և հետաքրքիր խնդիրների կազմում ու  լուծում
 • Մեծացնել սերը և հետաքրքրությունը մաթեմատիկայի նկատմամբ

Ընթացքը՝

 • Հետաքրքրաշարշ խնդիրների քննարկում և լուծում
 • Խնդիրների ստեղծում
 • Մաթեմատիկական խաղեր

Արդյունքը՝

 • Սովորողների տրամաբանական մտածողության ու ստեղծագործական կարողությունների զարգացում
 • Սովորողների կողմից   նոր, հետաքրքիր խնդիրների կազմում ու  լուծում
 • Սովորողները խնդիրների լուծման իրենց տարբերակները տեղադրում են իրենց բլոգներում

Հետաքրքիր մաթեմատիկա նախագծի արդյունքները

Խնդիրները․

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

17.09.2019-18.09.2019

19․09․2019 և 23․09․2019

Մաթեմատիկա

24.09.2019-25.09.2019

Մաթեմատիկա

26․09․2019-30․09․2019

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

 

 

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s