5-րդ դասարան

Լրացուցիչ առաջադրանքների փաթեթ

Հոկտեմբերի 26-30առցանց-ընտանեկան դպրոց։  Պարապմունք 24-27

Սիրելի սովորողներ, մասնակցեք «Տրամաբանական խաղեր» նախագծին։

Շաբաթվա առաջադրանքներ — փաթեթ 1, փաթեթ 2

Տեսազանգերի քննարկման նյութերը ՝ փաթեթ 1, փաթեթ 2-ի իրականացում։ Չափման միավորների արտահայտումը մեկը մյուսով։ Չափման միավորների համեմատում։ Տեքստային խնդիրների լուծում։

Չափման միավորներ — տեսական նյութ

Հոկտեմբերի 19-23առցանց-ընտանեկան դպրոց։  Պարապմունք 21-24

Ամփոփիչ հարցեր

Շաբաթվա առաջադրանքների փաթեթ

Սիրելի սովորողներ, մասնակցեք «Տրամաբանական խաղեր» նախագծին։

Մնացորդով բաժանում— տեսական նյութ

Հոկտեմբերի 15-16առցանց-ընտանեկան դպրոց

Պարապմունք 20 — դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Հոկտեմբերի 12-14

Պարապմունք 19 —դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Բնական թվերի բազմապատկման հաշվեկանոնը— տեսական նյութ

Պարապմունք 18 — դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Բնական թվերի հանման հաշվեկանոնը— տեսական նյութ

Պարապմունք 17 — դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը— տեսական նյութ

Հոկտեմբերի 5-9

Պարապմունք 16 — դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Պարապմունք 15 — դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Բնական թվերի բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ — տեսական նյութ

Պարապմունք 14 —դասարանական և տնային առաջադրանքներ։ Բնական թվերի բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները — տեսական նյութ

Պարապմունք 13 — դասարանական և տնային առաջադրանքներ: Բնական թվերի  գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները — տեսական նյութ

Սեպտեմբերի 28 — հոկտեմբերի 2

Պարապմունք 12Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի միջոցով, Լրացուցիչ առաջադրանքների քննարկում

Տնային առաջադրանքներ

1․ Մի ծառին նստած էր 15 ճնճղուկ, իսկ մյուսին՝ 19։ Յուրաքանչյուր ծառից թռավ 7 ճնճղուկ, և յուրաքանչյուրին նստեց ևս 10 ճնճղուկ։ Ընդամենը քանի՞ ճնճղուկ եղավ երկու ծառի վրա։

2․ Առաջին գրքում կա 436 էջ, երկրորդում՝ առաջինից 108 էջով պակաս, իսկ երրորդում՝ երկրորդից 200 էջով ավելի։ Քանի՞ էջ կա երրորդ գրքում։

3․ Առաջին շտեմարանում կար 3100 պարկ ցորեն, իսկ երկրորդում՝ 750 պարկով ավելի։ Քանի՞ պարկ ցորեն կար երրորդ շտեմարանում, եթե այնտեղ եղած պարկերի քանակը 1130-ով պակաս էր, քան առաջին և երկրորդ շտեմարաններում միասին եղածը։

4. Կառքը 5 ժամում անցնում է 125կմ։ Քանի՞ ժամում կառքը կանցնի 300կմ։

Պարապմունք 11դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Լրացուցիչ առաջադրանքների քննարկում

Պարապմունք 10 դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Մեկը և զրոն տեսական նյութ

Պարապմունք 9դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Բնական թվերի համեմատումը նրանց գրառման հիման վրատեսական նյութ

Սեպտեմբերի 22-25

Պարապմունք 8 «Կոմիտասի օրեր» նախագծի իրականացում

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ (Պարապմունք 5— 1,2,3,4 Պարապմունք 6— 5,6,7 Պարապմունք 7— 8,9,10)

Տնային առաջադրանքների փաթեթ (Պարապմունք 5— 1,2,3, Պարապմունք 6— 4,5 Պարապմունք 7— 6,7)

Հաշիվ և թիվ։ Բնական թվեր — տեսական նյութ

Սեպտեմբերի 15-18

Սեպտեմբերի 18-դասարանական առաջադրանքներ

1․ Հեծյալը առաջին օրը անցավ 62կմ, երկրորդ օրը՝ 15կմ-ով ավելի։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ հեծյալը երկու օրում։

2․ Գյուղն ունի 5632 բնակիչ։ Նրանցից 1920-ը տղամարդիկ են, 2053-ը՝ կանայք, մնացածները՝ երեխաներ։ Քանի՞ երեխա է ապրում գյուղում։

3. Կարմիր զարդատուփում կա 10 մատանի, կապույտ զարդատուփում՝ 7մատանիով ավելի, իսկ կանաչ զարդատուփու՝ 3 մատանիով ավելի, քան կապույտում։ Ընդամենը քանի՞ մատանի կա երեք զարդատուփերում։

Սեպտեմբերի 18- տնային առաջադրանքներ

1.Գարնանը այգում տնկեցին 200 ծառ, որոնցից 48-ը նռենիներ էին, մնացածները՝ դեղձենիներ։ Դեղձենու տնկիներից 52-ը չարմատակալեցին։ Այգում քանի՞ դեղձենի ծաղկեց այդ գարնանը։

2. Մի տոպրակում կա 264 ընկույզ, իսկ մյուսում՝ 305։ Առաջին տոպրակից երկրորդ տեղափոխեցին 82 ընկույզ, ապա երկրորդից առաջին՝ 117 ընկույզ։ Քանի՞ ընկույզ եղավ տոպրակներից ամեն մեկում։

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ

Տնային առաջադրանքների փաթեթ

Թվանշաններ։ Թվերի գրառումը — տեսական նյութ

Կարգեր։ Կարգային միավորներ — տեսական նյութ

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով — տեսական նյութ