4-րդ դասարան

Լրացուցիչ առաջադրանքների փաթեթ

Հոկտեմբերի 19-23առցանց-ընտանեկան դպրոց։  Պարապմունք 20-23

Շաբաթվա առաջադրանքների փաթեթ , Լրացուցիչ առաջադրանքների փաթեթից 10 և 11 խնդիրները։

Սիրելի սովորողներ, մասնակցեք «Տրամաբանական խաղեր» նախագծին։

Մնացորդով բաժանում— տեսական նյութ

Մնացորդով բաժանում 10-ի, 100-ի և 1000-ի վրա — տեսական նյութ

Հոկտեմբերի 15-16առցանց-ընտանեկան դպրոց

 Պարապմունք 19 — դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Կրկնում ենք սյունակաձև բաժանումը, բազմապատկումը, գումարումը և հանումը

Հոկտեմբերի 12-14

Պարապմունք 18 — դասարանական և տնային առաջադրանքներ։ Բազմանիշ թվի բաժանում եռանիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով։

Պարապմունք 17 — դասարանական և տնային առաջադրանքներ։ Բազմանիշ թվի բաժանում երկնիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով։ — դիտի՛ր տեսանյութը

Պարապմունք 16 — դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Բազմանիշ թվի բաժանում միանիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով։ — դիտի՛ր տեսանյութը

Հոկտեմբերի 5-9

Պարապմունք 15 — Շարունակում ենք դասարանական և տնային առաջադրանքներ փաթեթը։ Մաթեմատիկայի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբի խնդիրների քննարկում։

Պարապմունք 14 — դասարանական և տնային առաջադրանքներ։ Բազմապատկում։ Բազմանիշ թվի բազմապատկումը երկնիշ և եռանիշ թվերով—տեսական նյութ

Պարապմունք 13 — դասարանական և տնային առաջադրանքներ։ Հանում։ Հանման ստուգումը գումարումով—տեսական նյութ

Պարապմունք 12 — դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Գումարում։ Գումարման ստուգումը հանումով—տեսական նյութ

Սեպտեմբերի 28 — հոկտեմբերի 2

Պարապմունք 11 — Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի միջոցով, Լրացուցիչ առաջադրանքների քննարկում

Պարապմունք 10 — դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Պարապմունք 9 — դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Թվերի դասավորում նվազման և աճման կարգով տեսական նյութ

Պարապմունք 8 — դասարանական և տնային առաջադրանքներ, Թվերի համեմատում տեսական նյութ

Սեպտեմբերի 22-25

Պարապմունք 7 — «Կոմիտասի օրեր» նախագծի իրականացում

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ (Պարապմունք 5— 1,2,3,4 Պարապմունք 6— 5,6,7)

Տնային առաջադրանքների փաթեթ (Պարապմունք 5— 1,2,3, Պարապմունք 6— 4,5,6)

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով — տեսական նյութ

Թվերի կցագրումը — տեսական նյութ

Սեպտեմբերի 15-18

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ

Տնային առաջադրանքների փաթեթ

Թիվ։ Թվի բնութագրումը — տեսական նյութ

Կարգային միավորներ — տեսական նյութ