Posted in Հաշվետվություն

«Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ» նախագծի արդյունքները

Հյուսիսային դպրոց-պարտեզի 5-րդ դասարանի սովորողների հետ իրականացրեցինք «Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ» նախագիծը։ Նախագծի արդյունքում սովորողների հետ յուրացրեցինք«Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ» թեմաները։ Թեմայի շրջանակաում լուծեցինք խնդիրներ և փորձեցինք ստեղծել նմանատիպ խնդիրներ ևս։ Սովորողների խնդիրների լուծման տարբերակները, ինչպես նաև նրացն ստեղծած խնդիրները տեղադված են իրենց ուսումնական բլոգներում։ Խնդիրներում կան որոշ թերություններ, կամ սխալ լուծված խնդիրներ, որոնց մասին էլ․ նամակով տեղեկացվել է սովորողին։ Ահա 4-րդ և 5-րդ դասարանի «Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ» նախագծին մասնակցած սովորողների բլոգները․

Գոռ Գալստյան — 5․1 դասարան

Հենրիկ Կարապետյան — 5․1 դասարան

Հենրիկ Կարապետյան— 5․1 դասարան

Բաբգէն Շահինյան — 5․1 դասարան

Բաբգէն Շահինյան — 5․1 դասարան

Էրիկ Օհանյան — 5․2 դասարան

Նատալի Տագեսյան — 5․1 դասարան

Լատա Պետրոսյան — 5․1 դասարան

Էդգար Ղումաշյան — 5․1 դասարան

Էդգար Ղումաշյան — 5․1 դասարան

Հարութ Կարապետյան — 5․1 դասարան

Սերո Կարագուլյան — 5․1 դասարան

Սարո Կարագուլյան — 5․1 դասարան

Դանիել Մարդյան — 5․2 դասարան

Դավիթ Սարգսյան — 5․2 դասարան

Հովհաննիսյան Էրիկ — 5․2 դասարան

Մանուկ Կարապետյան — 5․2 դասարան

Դանիել Մարկոսյան — 5․2 դասարան

Արամ Սարգիսյան — 5․2 դասարան

Աշոտ Փանոսյան — 5․2 դասարան

Հայկ Բադալյան — 5․2 դասարան

Արամ Հակոբյան — 5․2 դասարան

Կատրին Ղարիբյան — 5․2 դասարան

Դանիել Հովսեփյան — 5․2 դասարան

Միրզոյան Մանվել — 5․2 դասարան

Սամվել Աբգարյան — 5․2 դասարան

Մարիա Մարտիրոսյան— 5․2 դասարան

Գայանե Ավետիսյան — 5․2 դասարան

Նարե Խաչատրյան— 5․2 դասարան

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s