Posted in Հաշվետվություն

Սեբաստացու օրեր նախագծի արդյունքներ

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորող՝ Հենրիկ Կարապետյանը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորող՝ Լառա Պետրոսյանը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորող՝ Էդգար Ղումաշյանը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորող՝ -Մարդյան Դանիելը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորո՝ Կարապետյան Հարութը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորող՝ Սարո Կարագուլյանը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորող՝ Սերո Կարագուլյանը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 5․2 դասարանի սովորող՝ Դավիթ Սարգսյանը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 4․1 դասարանի սովորող՝ Արփի Խալաթյանը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 4․1 դասարանի սովորող՝ Ալեքս Գևորգյանը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 4․1 դասարանի սովորող՝ Կիրակոսյան Տարոնը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 4․1 դասարանի սովորող՝ Արև Ավետյանը — Սեբաստացու օրեր

«Սեբաստացի օրեր․ կրթահամալիրի տոն» նախագծին մասնակցեց 4․2 դասարանի սովորող՝ Մարիա Սահակյանը — Սեբաստացու օրեր

Խնդիրները սովորողների բլոգներում խմբագրված չեն․

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s