Posted in Մաթեմատիկա TV, Ստուգատես, Ընտրությամբ գործունեություն

MAT.TV

8vB9Kl3S_400x400

N1

ՃԱՆԱՉԵՆՔ ՄԵԾ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿՈՍՆԵՐԻՆ նախագծի շրջանակներում ճանաչեցինք․

Յոզեֆ Պետցվալ

Ընտրությամբ գործունեության խմբից նյութը խմբագրեցին․

Հայկ Փիլիպոսյան

Հայկ Բարսեղյան

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s