5․2 դասարան

Լրացուցիչ առաջադրանքների փաթեթ

Հոկտեմբերի 15

Դասի ավարտին՝ Ամփոփիչ հարցեր

Ավարտում ենք հոկտեմբերի 14-ի ֆայլը՝ Դասարանական և տնային առաջադրանքներ փաթեթ։ Բլոգների ստուգում։

Հոկտեմբերի 14

Աշխատում ենք՝ Դասարանական և տնային առաջադրանքներ փաթեթում։ Կատարում ենք դասարանում, այն ինչ-որ կմնա շարունակում ենք տանը։

Նոր նյութի հաղորդում

Մնացորդով բաժանում— տեսական նյութ

Հոկտեմբերի 13

Աշխատում ենք ՝ Դասարանական և տնային առաջադրանքներ փաթեթում։ (Փաթեթը ավարտում ենք և տեղադրում բլոգում)

Կառուցում ենք ուղղանկյունանիստի փռվածքը

Սովորում ենք․Geogebra ծրագիրը

Ուղղանկյունանիստ — տեսական նյութ

Հոկտեմբերի 12

Սիրելի սովորողներ, կրկնեք բազմապատկման աղյուսակը։

Աշխատում ենքդասարանական և տնային առաջադրանքներСКАЧАТЬ

փաթեթում։ (Փաթեթը ավարտում ենք և տեղադրում բլոգում)

Նոր նյութի հաղորդում՝ Բազմանիշ թվերի բաժանում միանիշ, երկնիշ և եռանիշ թվերի վրա

Բանավոր հարցեր (Սիրելի սովորողներ տեղադրված տեսական նյութերը կարդում ենք)

Ո՞րն է բնական թվերի գումարման տեղափոխական հատկությունը։

Ո՞րն է բնական թվերի բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը։

Ո՞րն է բնական թվերի գումարման զուգորդական օրենքը։

Ո՞րն է բնական թվերի բազմապատկման զուգորդական օրենքը։

Ո՞րն է բնական թվերի բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ։

Ո՞րն է բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը

Հոկտեմբերի 8

Սիրելի սովորողներ, կրկնեք բազմապատկման աղյուսակը։

Աշխատում ենք դասարանական և տնային առաջադրանքներ փաթեթում։ Ավարտում ենք փաթեթը և հրապարակում բլոգներում։

Բանավոր հարցեր (Սիրելի սովորողներ տեղադրված տեսական նյութերը կարդում ենք)

Ո՞րն է բնական թվերի գումարման տեղափոխական հատկությունը։

Ո՞րն է բնական թվերի բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը։

Ո՞րն է բնական թվերի գումարման զուգորդական օրենքը։

Ո՞րն է բնական թվերի բազմապատկման զուգորդական օրենքը։

Ո՞րն է բնական թվերի բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ։

Ո՞րն է բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը

Հոկտեմբերի 7

Աշխատում ենք Հոկտեմբերի 6 -ի փաթեթում՝ դասարանական և տնային առաջադրանքներ ։ Փաթեթի անհատական ստուգում և հրապարակում բլոգներում։ (Այն սովորողները, ովքեր ավարտել են փաթեթը լրացնում են իրենց բացթողումները 5․2 դասարան)

Բանավոր հարցեր (Սիրելի սովորողներ տեղադրված տեսական նյութերը կարդում ենք)

Ո՞րն է բնական թվերի գումարման տեղափոխական հատկությունը։

Ո՞րն է բնական թվերի բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը։

Ո՞րն է բնական թվերի գումարման զուգորդական օրենքը։

Ո՞րն է բնական թվերի բազմապատկման զուգորդական օրենքը։

Ո՞րն է բնական թվերի բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ։

Ո՞րն է բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը

Հոկտեմբերի 6

Աշխատում ենք դասարանական և տնային առաջադրանքներ փաթեթում (Փաթեթը ներբերռնել և պահպանել համակարգչում։ Փաթեթով աշխատելուն ենք երկու դասաժամ։ Այսօր, դասարանում կիրականացնենք 1-ին առաջադրանքը, տանը՝ տնայինի 1-ին առաջադրանքը)

Նոր նյութի հաղորդում

Բնական թվերի բազմապատկման հաշվեկանոնը— տեսական նյութ

Հոկտեմբերի 5

Իրականացնում ենք Տարածական մարմինների ֆլեշմոբ նախագիծը

Օրվա թեման՝ Ուղղանկյունանիստ — ուսուցողական տեսանյութ

Հոկտեմբերի 1

Բանավոր հաշվարկ։

Տանը ավարտում ենք ՝ Դասարանական և տնային առաջադրանքներ փաթեթը

Քննարկում ենք ֆլեշմոբի Առաջին մակարդակի խնդիրները

Սեպտեմբերի 30

Մասնակցում ենք ֆլեշմոբին

Ավարտում ենք ՝ Դասարանական և տնային առաջադրանքներ փաթեթը

Սեպտեմբերի 29

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ (Փաթեթը ներբեռնում ենք և ֆայլում աշխատում)

Նոր նյութի հաղորդում

Բնական թվերի հանման հաշվեկանոնը— տեսական նյութ

Սեպտեմբերի 28

 Դասարանական և տնային առաջադրանքներ (Փաթեթը ներբեռնում ենք և ֆայլում աշխատում)

Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը— տեսական նյութ

Սեպտեմբերի 24

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ (Խնդիրները քննարկում)

Հարցերի պատասխանում

Նոր նյութի հաղորդում

 Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը— տեսական նյութ

Սեպտեմբերի 23

Հարցերի պատասխանում։ Սեպտեմբերի 22-ի դասարանական և տնային առաջադրանքների փաթեթի ավարտում։

Բանավոր հաշվարկ

Ինքնաստուգման թեստ

Սեպտեմբերի 22

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ (փաթեթը պետք է նրբեռնել և word հարթակում աշխատել)

Հարցերի պատասխանում

Նոր նյութի հաղորդում

 Բնական թվերի բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ — տեսական նյութ

Սեպտեմբերի 16

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Դասարանում՝ լրաուցիչ աշխատանք 

Հարցերի պատասխանում

Նոր նյութի հաղորդում

Բնական թվերի  գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները — տեսական նյութ

Սեպտեմբերի 15

Հարցերի պատասխանում

Նոր նյութի հաղորդում։

Մեկը և զրոն — տեսական նյութ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Դասարանում՝ լրաուցիչ աշխատանք— 10,11,12,13

Սեպտեմբերի 14

Սեպտեմբերի 10-ի դասարանական աշխատանքների փաթեթի ավարտում։ Տնային աշխատանքների ստուգում, հարցերի պատասխանում։

Նոր նյութի հաղորդում։

Բնական թվերի համեմատումը նրանց գրառման հիման վրատեսական նյութ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Սեպտեմբերի 10

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ 

Տնային առաջադրանքների փաթեթ 

Հաշիվ և թիվ։ Բնական թվեր — տեսական նյութ

Սեպտեմբերի 9

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Հեծյալը առաջին օրը անցավ 62կմ, երկրորդ օրը՝ 15կմ-ով ավելի։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ հեծյալը երկու օրում։

2․ Գյուղն ունի 5632 բնակիչ։ Նրանցից 1920-ը տղամարդիկ են, 2053-ը՝ կանայք, մնացածները՝ երեխաներ։ Քանի՞ երեխա է ապրում գյուղում։

3. Կարմիր զարդատուփում կա 10 մատանի, կապույտ զարդատուփում՝ 7մատանիով ավելի, իսկ կանաչ զարդատուփու՝ 3 մատանիով ավելի, քան կապույտում։ Ընդամենը քանի՞ մատանի կա երեք զարդատուփերում։

Տնային առաջադրանքներ

1.Գարնանը այգում տնկեցին 200 ծառ, որոնցից 48-ը նռենիներ էին, մնացածները՝ դեղձենիներ։ Դեղձենու տնկիներից 52-ը չարմատակալեցին։ Այգում քանի՞ դեղձենի ծաղկեց այդ գարնանը։

2. Մի տոպրակում կա 264 ընկույզ, իսկ մյուսում՝ 305։ Առաջին տոպրակից երկրորդ տեղափոխեցին 82 ընկույզ, ապա երկրորդից առաջին՝ 117 ընկույզ։ Քանի՞ ընկույզ եղավ տոպրակներից ամեն մեկում։

Սեպտեմբերի 8

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ

Տնային առաջադրանքների փաթեթ

Տեսական նյութերի փաթեթ

Թվանշաններ։ Թվերի գրառումը

Կարգեր։ Կարգային միավորներ

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 

Սեպտեմբերի 7

Ուսումնական ամառ 2021․ 5-րդ դասարան  աշխատանքների ամփոփում։

Քննարկում ենք․ Տարբերակ 1 Տարբերակ 2Տարբերակ 3

Սեպտեմբերի 3

Ուսումնական ամառ 2021․ 5-րդ դասարան

Տարբերակ 1 

Տարբերակ 2

Տարբերակ 3

Սեպտեմբերի 2 

Ծանոթացում 2021-2022 ուսումնական տարվա աշխատանքներին

Սեպտեմբերի 1 

Քայլք դեպի «ֆիզգառադոկ». ֆիզիկայի գիտավան