4.3 դասարան

Լրացուցիչ առաջադրանքների փաթեթ

Դեկտեմբերի 5, 6

Հարցերի պարզաբանում: Կրկնում ենք բազմապատկման աղյուսակը։ Մտքի վարժանք(բանավոր հաշվարկներ: Միևնույն կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ․

 Դասարանական և տնային առաջադրանքներ (Կատարում ենք դասարանում, այն ինչ-որ կմնա շարունակում ենք տանը։ Չենք մոռանում ֆայլը տեղադրել բլոգում)

Դեկտեմբերի 2

Այս համարում հրապարակված են մաթեմատիկական ֆլեշմոբի նոյեմբեր ամսվա  առաջադրանքները: Ընտրի՛ր քեզ հետաքրքրող տարբերակը, լուծի՛ր խնդիրները և պատասխանները լրացրո՛ւ համապատասխան տեղում: Վերջում չմոռանաս սեղմել ներքևի կապույտ կոճակը: Պատասխաններն ընդունվում են մինչև դեկտեմբեր  4-ը,  ժամը` 23:59

Առաջին մակարդակ
Երկրորդ մակարդակ

Սովորողների առաջադրած խնդիրները

Նոյեմբերի 30

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ(Կատարում ենք դասարանում, այն ինչ-որ կմնա շարունակում ենք տանը։ Չենք մոռանում ֆայլը տեղադրել բլոգում, մաթեմատիկա բաժնում։)

Նոյեմբերի 28, 29 Աշխատանքներդ տեղադրիր բլոգումդ՝ մաթեմատիկա բաժնում։ Բլոգային աշխատանք, բացթողումների լրացում։ Հարցերի պատասխանում։

Տանը կրկնում ենք․

Paint-ով գծեք համապատասխան գծագիրը և լուծեք առաջարկված խնդիրները։ Կարող եք կազմել ու առաջարկել նմանատիպ խնդիրներ։

1․Հաշվի՛ր 15 մմ, 14 մմ, 16 մմ և 17 մմ կողմերով քառանկյան
պարագիծը։

2․Հաշվի՛ր 3 դմ, 5 դմ, 8 դմ և 9 դմ կողմերով քառանկյան
պարագիծը։

3․Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և
երկարության գումարը 18 է։

4․Քառակուսու պարագիծը 24 սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու
մակերեսը։

5․Քառակուսու մակերեսը 81 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու
կողմը։

6․ Ուղղանկյան լայնությունը 5 սմ է, իսկ երկարությունը 4 սմ-ով մեծ է լայնությունից։ Գտնել ուղղանկյան պարագիծը։

7․ Հաշվի՛ր 15սմ և 11 սմ կողմերով ուղղանկյան պարագիծն ու
մակերեսը։

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ (Փաթեթը կկատարենք դասարանում, ինչ-որ կմնա շարունակում ենք տանը)

Նոյեմբերի 23, 25

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ Փաթեթում աշխատելու ենք երկու դասաժամ։ Առաջին դասաժամին՝ դասարանականի մինչև 5-ը, տանը՝ տնայինի մինչև 3-ը։ Երկրորդ դասաժամին՝ փաթեթը ավարտում ենք, նախորդ թեմայի քննարկում, տանը՝ տնայինի փաթեթն ենք ավարտում։ Ավարտելուց հետո, հրապարակում ենք մեր բլոգներում՝մաթեմատիկա բաժնում։

Դասարանում երկու դասաժամերի ընթացքում կրկնում ենք քառակուսու պարագիծ և մակերես հաշվելը։

Ուղղանկյուն։ Ուղղանկյան պարագծի և մակերեսի հաշվումը տեսական նյութ

Նոյեմբերի 21, 22

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ (Փաթեթում աշխատելու ենք երկու դասաժամ։ Առաջին դասաժամին՝ դասարանականի մինչև 9-ը, տանը՝ տնայինի մինչև 4-ը։ Երկրորդ դասաժամին՝ փաթեթը ավարտում ենք, նախորդ թեմայի քննարկում, հարցերի պատասխանում, տանը՝ տնայինի փաթեթն ենք ավարտում։ Ավարտելուց հետո, հրապարակում ենք մեր բլոգներում՝մաթեմատիկա բաժնում։)

Քառակուսի։ Քառակուսու պարագծի և մակերեսի  հաշվումը— տեսական նյութ

Նոյեմբերի 18

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ ( Ավարտելուց հետո, հրապարակում ենք մեր բլոգներում՝մաթեմատիկա բաժնում)

Բեկյալ, բեկյալ գծի երկարություն — տեսական նյութ

Նոյեմբերի 15, 16

Տեսանյութ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ  (Փաթեթում կաշխատենք երկու դասաժամ։ Փաթեթը ավարտելուց հետո, հրապարակում ենք մեր բլոգներում՝մաթեմատիկա բաժնում։)

Ուղիղ, հատված և ճառագայթ — տեսական նյութ

Նոյեմբերի 11, 14

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ (Փաթեթում կաշխատենք երկու դասաժամ։)

Նոյեմբերի 7, 8

Դասարանական և տնային առաջադարանքներ (Փաթեթում կաշխատենք երկու դասաժամ։ Նոյեմբերի 7` 8, տանը՝ 8 1: Նոյեմբերի 8՝ մնացածը։ Փաթեթը պետք է ներբեռնել և word հարթակում աշխատել)

Չափման միավորներ — տեսական նյութ

Նոյեմբերի 2, 4 Ամփոփում ենք՝ ուսումնական աշուն նախագիծը

 Դասարանական և տնային առաջադրանքներ (Փաթեթը պետք է ներբեռնել և word հարթակում աշխատել)

Նայի՛ր տեսանյութը

Մնացորդով բաժանում տեսական նյութ

Նոյեմբերի 1 Ամփոփում ենք՝ ուսումնական աշուն նախագիծը

Այս համարում հրապարակված են մաթեմատիկական ֆլեշմոբի հոկտեմբեր ամսվա  առաջադրանքները: Ընտրի՛ր քեզ հետաքրքրող տարբերակը, լուծի՛ր խնդիրները և պատասխանները լրացրո՛ւ համապատասխան տեղում: Վերջում չմոռանաս սեղմել ներքևի կապույտ կոճակը: Պատասխաններն ընդունվում են մինչև նոյեմբերի  6-ը,  ժամը` 23:59

Առաջին մակարդակ

Երկրորդ մակարդակ

Հոկտեմբերի 31

Ամփոփում ենք՝ ուսումնական աշուն նախագիծը

Հոկտեմբերի 24-28

Սիրելի՛ սովորողներ, սկսվել է աշնանային ուսումնական արձակուրդը: Այն  հնարավորություն կտա ամրապնդել  ձեռք բերված գիտելիքները։

 Աշխատանքային փաթեթ

Առաջարկում եմ նաև․

Խաղ — Աշնանային գունեղ փազլներ

Հոկտեմբերի 21

Թեմայի ամփոփում

Հոկտեմբերի 19

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ․

 • 905:10=90(5մն.)
 • 560:100=5(60մն.)
 • 8701:1000=8(701մն.)
 • 704:10=
 • 601:10=
 • 604:100=
 • 940:100=
 • 754:100=
 • 873:100 =
 • 742 : 100 =
 • 5243:100=
 • 1548:1000 =
 • 9701:1000=
 • 5604:1000=
 • 24351:1000 =
 • 37375 : 1000 =
 • 65921 : 1000 =
 • 69673 : 1000 =

Նոր նյութի հաղորդում։

Մնացորդով բաժանում 10-ի, 100-ի և 1000-ի վրա — տեսական նյութ

Հոկտեմբերի 17, 18

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ(փաթեթում ներկայացված են խնդիրներ, որոնք կքննարկենք դասարանում, ինչ-որ կմնա կավարտենք տանը։)

Կրկնում ենք սյունակաձև բաժանումը, բազմապատկումը, գումարումը և հանումը։ Առաջադրանքներ կկատարենք դասարանում։

Հոկտեմբերի 12, 14

 Դասարանական և տնային առաջադրանքներ Փաթեթը հրապարակում ենք մեր բլոգներում՝ մաթեմատիկա բաժնում:

Նոր նյութի հաղորդում։

Բազմանիշ թվի բաժանում երկնիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով։ — դիտի՛ր տեսանյութը

Բաժանում եռանիշ թվի վրա— տեսանյութ

Հոկտեմբերի 10, 11

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ(Փաթեթում կաշխատենք երկու դասաժամ։ Փաթեթը պետք է ներբեռնել և word հարթակում աշխատել)

Վերհիշում ենք․

Բազմանիշ թվի բաժանում միանիշ թվի վրա։ Բաժանման
ստուգումը բազմապատկումով

Հոկտեմբերի 5, 7

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ (Փաթեթում կաշխատենք երկու դասաժամ։ Հոկտեմբերի 5` 1, տանը՝ տնայինի 1: Հոկտեմբերի 7՝ մնացածը։ Փաթեթը պետք է ներբեռնել և word հարթակում աշխատել)

Հոկտեմբերի 3, 4

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ (Փաթեթում կաշխատենք երկու դասաժամ։ Հոկտեմբերի 3` 1, տանը՝ տնայինի 1: Հոկտեմբերի 4՝ մնացածը։ Փաթեթը պետք է ներբեռնել և word հարթակում աշխատել)

Սիրելի սովորողներ, կրկնեք բազմապատկման աղյուսակը։

Նոր նյութի հաղորդում

Բազմապատկում։ Բազմանիշ թվի բազմապատկումը երկնիշ և եռանիշ թվերովտեսական նյութ

Բազմապատկում։ Բազմանիշ թվի բազմապատկումը երկնիշ և եռանիշ թվերով-տեսանյութ

Սեպտեմբերի 30

Մասնակցում ենք մաթեմատիկայի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբին

Ընտրի՛ր քեզ հետաքրքրող տարբերակը, լուծի՛ր խնդիրները և պատասխանները լրացրո՛ւ համապատասխան տեղում: Վերջում չմոռանաս սեղմել ներքևի կապույտ կոճակը: Պատասխաններն ընդունվում են մինչև հոկտեմբերի  2-ը՝ ժամը 23:59

Առաջին մակարդակ

Երկրորդ մակարդակ

Սեպտեմբերի 27, 28

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ (Փաթեթում կաշխատենք երկու դասաժամ։ Սեպտեմբերի 27` 1-2, Սեպտեմբերի 28՝ մնացածը։ Փաթեթը պետք է ներբեռնել և word հարթակում աշխատել)

Նոր նյութի հաղորդում

Հանում։ Հանման ստուգումը գումարումով—տեսական նյութ

Հանման ստուգումը գումարումով — տեսանյութ

Սեպտեմբերի 26

 • Նախորդ ֆայլի ամփոփում
 • Հարցերի պատասխանում
 • Բլոգների ստուգում
 • Բացթողմումների լրացում

Սեպտեմբերի 23, 26

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ (Փաթեթում կաշխատենք երկու դասաժամ։ Սեպտեմբերի 23` 1-2, Սեպտեմբերի 26՝ մնացածը։ Փաթեթը պետք է նրբեռնել և word հարթակում աշխատել)

Նոր նյութի հաղորդում

Գումարում։ Գումարման ստուգումը հանումով — տեսական նյութ

Գումարման ստուգումը հանումով — տեսանյութ

Սովորում ենք` edublogs-ում pdf կամ word ֆայլ տեղադրել

Սեպտեմբերի 20

Ամփոփում ենք․ Ինքնաստուգում

Սեպտեմբերի 19

Հարցերի պատասխանում

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ(Փաթեթում կաշխատենք մեկ դասաժամ)

Նոր նյութի հաղորդում

Թվերի դասավորում նվազման և աճման կարգով տեսական նյութ

Սեպտեմբերի 16

Հարցերի պատասխանում

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ (Փաթեթում կաշխատենք մեկ դասաժամ)

Նոր նյութի հաղոդում

Թվերի համեմատում — տեսական նյութ

Սեպտեմբերի 13, 14

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ   (Փաթեթում կաշխատենք երկու դասաժամ։ Սեպտեմբերի 13՝ 1-4, Սեպտեմբերի 14՝ մնացածը)

Տնային առաջադրանքների փաթեթ  (Փաթեթում կաշխատենք երկու դասաժամ։ Սեպտեմբերի 13՝ 1-4, Սեպտեմբերի 14՝ մնացածը)

Նոր նյութի հաղորդում։

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով — տեսական նյութ

Թվերի կցագրումը — տեսական նյութ

Սեպտեմբերի 12

Ավարտում ենք նախորդ դասի ֆայլը։ Պատասխանում հարցերին։

Սեպտեմբերի 8, 9

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ (Փաթեթում կաշխատենք երկու դասաժամ։ Սեպտեմբերի 8՝ 1-5, Սեպտեմբերի 9՝ մնացածը)

Տնային առաջադրանքների փաթեթ (Փաթեթում կաշխատենք երկու դասաժամ։ Սեպտեմբերի 8՝ 1-5, Սեպտեմբերի 9՝ մնացածը)

Թիվ։ Թվի բնութագրումը — տեսական նյութ

Կարգային միավորներ — տեսական նյութ

Սեպտեմբերի 6, 7

Ուսումնական ամառ 2022․ 4-րդ դասարան աշխատանքների ամփոփում

Տարբերակ 2 (Աշխատանքը կկատարենք դասարանում։ Սեպտեմբերի 6` 1-6 առաջադրանքները։ Սեպտեմբերի 7`մնացածը )

Տարբերակ 3 (Օրվա անելիքներ տանը։ Սեպտեմբերի 6` 1-6 առաջադրանքները։ Սեպտեմբերի 7`մնացածը)

Սեպտեմբերի 1-2, 5

Մեդիահմտությունների զարգացում

 • Սովորողների բլոգներում մաթեմատիկա առարկայի բաժինների բացում
 • Word հարթակից օգտվել, օնլային և օֆլային տարբերակներով
 • Ինչպես բլոգում pdf կամ word ֆայլեր տեղադրել

Ծանոթացում 2021-2022 ուսումնական տարվա աշխատանքներին