Posted in Հաշվետվություն

Մայիսյան 17-րդ հավաքի երրորդ շաբաթվա ամփոփում

Մայիս ամսվա նախագծեր

Շաբաթվա ընթացքում կատարեցինք հետևյալ աշխատանքները․

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s