Posted in Հաշվետվություն

«Մոգական քառակուսիներ» նածագծի ամփոփում

Վիկտորիա Այվազյան — Մոգական քառակուսիներ

Մարիա Հարութունյան — Մոգական քառակուսիներ

Նարե Մանուկյան — Մոգական քարակուսի

Տիգրան Մնացականյան — Մոգական քառակուսիներ

Լիա Սողոմոնյան — Մաթեմատիկա: Մոգական քառակուսի

Վարդան Հակոբյան — Մոգական քառակուսիներ

Ռաֆայել Գսպարյան — Մոգական քառակուսիներ

Արեն Հարությունյան — Մոգական քառակուսիներ

Կարինե Երիցյան — Մոգական թվեր (քառակուսիններ)

Արթուր Գրիգորյան — Մոգական քառակուսիներ

Գրիգորյան Աննա — Մոգական քառակուսիներ

Մանան Հովհաննիսյան — Մոգական քառակուսի

Սյուզանա Սարգսյան — Մոգական քառակուսի

Կատրին Ծատինյան —  Մոգական քառակուսիներ

Սյուզանա Մխիթարյան —  Մոգական քառակուսիներ

Արինա Ղարսոյան — Մոգական քառակուսիներ

Անրի Գալստյան — ՄՈԳԱԱԿԱՆ ՔԱՌԱԿՈՒՍԻ

Մաքսիմ Հարութունյան —  Մոգական քառակուսիներ

Նիկոլ Մելքոնյան — Մոգական քառակուսիներ

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s