Posted in 2021-2022 ուս․ տարի

Փետրվար ամսվա նախագծեր

Բազմապատիկ և բաժանարար

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ

Ուսումնական նյութերի պատրաստում

4․1 դասարան

4․2 դասարան

4․3 դասարան

5․1 դասարան

5․2 դասարան

խմբագրվում է․․․

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s