Posted in Անհատական աշխատաժամանակ

Մանկավարժական ճամբար. Հունվարի 3-7

Հունվարի 3-7, մանկավարժական ճամբար

Առցանց աշխատանք՝ հունվարի 3, 5, 7

Երեքշաբթի, հունվարի 4
Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում

  • Միջավայրի խնամք, բարեկարգման աշխատանքներ
  • Ծաղիկների խնամք
  • Կաբինետների մաքրում, ախտահանում

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s