Posted in ինքնակրթություն, Դիջիթեք 2022

Մի նոր հարթակի ուսումնասիրում-ներկայացում. Դիջիթեք 2022

STEPIK

Ձեզ եմ ներկայացնում օնային դասընթացների մի մեծ հարթակ։

https://stepik.org/catalog

Յուրաքանչյուր դասընթաց բաղկացած է, թե տեսական, թե գործնական աշխատանքներից։ Դասընթացը ռուսերեն և անգլերեն տարբերակով է ներկայացված։ Դասընթացի արդյունքում մենք ունենանք նաև սերտիֆիկատներ։

Արդյունավետ դասընթացներ-օնլայն կուրսեր են․

Դասընթացների մի մեծ փունջ սովորողների համար

Դպրոցական երկրաչափության դասընթաց՝ 10-րդ դասարան

Մոլեկուլային կենսաբանության և կենսաբժշկության ներածություն

շարունակելի․․․

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s