Posted in Խնդիրների փաթեթ

Հնարավո՞ր է արդյոք պատկերել…

Հնարավո՞ր է արդյոք պատկերել հետևյալ նկարը, առանց գրիչը թղթից կտրելու և ոչ մի գծի վրայով չանցնելով երկրորդ անգամ: Եթե այո ապա որոնք եթե ոչ նույնպես գրեք պատկերի համապատասխան թիվը։(Հետաքրքիր փաստ)

4-րդ դասարանի սովորողներ

Նկար․ 1

Նկար 2

Նկար 3

Նկար 4

Նկար 5

Նկար 6

Նկար 7

Նկար 8

5-րդ դասարանի սովորողներ

Նկար 9

Նկար 10

Նկար 11

Նկար 12

Նկար 13

Նկար 14

Նկար 15

Նկար 16

Նկար 17

Նկար 18

Նկար 19

Նկար 20

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s