Posted in Հաշվետվություն

Տարածական մարմինների ֆլեշմոբ․ ամփոփում N1

Տարածական մարմինների ֆլեշմոբ նախագծի շրջանակում սովորողների հետ ուսումնասսիրեցինք ․

Ուղղանկյունանիստ

Սովորողների կատարած աշխատանքները․

Խալաթյան Արփի- Ուղղանկյունանիստ

Խալաթյան Արփի- Ուղղանկյունանիստ

Մելքոնյան Ալեք — Ուղղանկյունանիստ

Մուրադյան Նռանե — Ուղղանկյունանաիստ

Մուրադյան Նռանե — Ուղանկյունանիստ

Պապյան Եվա — Ուղանկյունանիստ.

Գայանե Ալոյան — Ուղղանկյունանիստ

Գրիգորյան ՏիգրանՈւղղանկյունանիստ
Խաչատրյան ԱրեգՈւղղանկյունանիստ
Մելքոնյան ՆարեՈւղղանկյունանիստ
Մուրադյան ՆռանեՈւղղանկյունանիստ.
Նահապետյան ՏիգրանՈւղղանկյունանիստ
Պապյան ԵվաՈւղղանկյունանիստ
Տոնոյան ԱրեգՈւղղանկյունանիստ
Քեշիշյան ԱնդրանիկՈւղանկյունանիստ.

Խորանարդ, բուրգ

Սովորողների կատարած աշխատանքները․

Արեն Մարտիրոսյան — Խորանարդ, բուրգ

Նռանե Մուրադյան — Բուրգ,խորանարդ

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s