Posted in Հաշվետվություն

ՈՒսումնական աշուն 2021թ․ նախագծի ամփոփում

Ուսումնական աշուն. 2021թ․ նախագծի շրջանակում 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողների կատարած աշխատանքները․

Սյուզաննա Մխիթարյան — Ուսումնական աշուն 2021թ․

Մանուկյան Նարե — Ուսումնական աշուն 2021թ

Մարիա Տեր-Ստեփանյան — Ուսումնական աշուն 2021թ

Կատրին Ծատինյան — Ուսումնական աշուն 2021թ․

Ռաֆայել Գասպարյան — Ուսումնական աշուն 2021թ․

Լիա Սողոմոնյան — Ուսումնական աշուն 2021թ․

Արեգ Պողոսյան — Ուսումնական աշուն 2021թ․

Նռանե Մուրադյան — Ուսումնական աշուն 2021թ․

Արեգ Հարութունյան — Ուսումնական աշուն 2021թ․

Քրիստինե Թումասյան — Ուսումնական աշուն 2021թ․

Մարկ Պետրոսյան — Ուսումնական աշուն 2021թ․

Նարե Մելքոնյան — Ուսումնական աշուն 2021թ․

Մաքսիմ Հարությունյան —Ուսումնական աշուն 2021թ․

Գևորգ Գրիգորյան — Ուսումնական աշուն 2021թ․

Արմեն Խաչատրյան — ՈՒսումնական աշուն 2021թ․

Արեգ Խաչատրյան — Ուսումնական աշուն 2021թ․

Նարեկ Ալեքյան — Ուսումնական աշուն 2021թ

Գայանե Աթանեսյան — Ուսումնակն աշուն 2021թ

Սերգեյ Պողոսյան — Ուսումնական աշուն 2021թ

Գոռ Սողոմոնյան — Ուսումնական աշուն 2021թ

Նարե Սարոյան — Ուսումնական աշոուն 2021թ

Պապյան Եվա — Ուսումնական աշուն․ 2021թ․

Նահապետյան Տիգրան — Ուսումնական աշուն․ 2021թ

Նարե Մելքոնյան — Ուսումնական աշուն 2021թ

Գայանե Ալոյան — Ուսումնական աշուն․ 2021թ

Հովհաննիսյան Դավիթ — Ուսումնական աշուն․ 2021թ

Գասպարյան Մարի — Ուսումնական աշուն․ 2021թ

Գևորգյան Ալեքսանդ- Ուսումնական աշուն․ 2021թ

Արեն Մարտիրոսյան — ՈՒսումնական աշուն․ 2021թ․

Սյուզանա Սարգսյան- ՈՒսումնական աշուն․ 2021թ․

Սյուզաննա Մխիթարյան — ՈՒսումնական աշուն․ 2021թ․

Երիցյան Կարինե — ՈՒսումնական աշուն․ 2021թ․

Գասպարյան Գեղամ — ՈՒսումնական աշուն․ 2021թ

Գասպարյան Ռաֆայել — ՈՒսումնական աշուն․ 2021թ․

Կատրին Ծատինյան — ՈՒսումնական աշուն․ 2021թ

Արմեն Խաչատրյան — ՈՒսումնական աշուն․ 2021թ․

Գրիգորյան Աննա- ՈՒսումնական աշուն․ 2021թ․

Բարսեղյան Աննա — ՈՒսումնական աշուն․ 2021թ․ էլ․ նամակով

Գրիգորյան Տիգրան — ՈՒսումնական աշուն․ 2021թ․

Տարոն Կիրակոսյան — ՈՒսումնական աշուն․ 2021թ․

Տիգրան Նահապետյան — ՈՒսումնական աշուն․ 2021թ․

Մովսիսյան Դանիել — ՈՒսումնական աշուն․ 2021թ․

Թումասյան Քրիստինե- ՈՒսումնական աշուն․ 2021թ․

Սարոյան Նարե- ՈՒսումնական աշուն․ 2021թ․

Մուրադյան Էլիզա — ՈՒսումնական աշուն․ 2021թ

Պետրոսյան Մարկ — ՈՒսումնական աշուն․ 2021թ

Արմեն Մնեյան — ՈՒսումնական աշուն․ 2021թ

ՈՒսումնական աշուն․ 2021թ․

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s