Posted in Հաշվետվություն

Անանիա Շիրակացու օրեր․․․

«Անանիա Շիրակացու» օրեր նախագծի շրջանակում 4-րդ դասարանի սովորողները կատարեցին ուսումնասիրություն։

Իրենց բլոգներում մի քանի նախադասությամբ պոտմել են, թե ո՞վ է Անանիա Շիրակացին․

Գևորգ Գրիգորյան — Անանիա Շիրակացու օրեր

Սիլվի Մանգասարյան — Անաիա Շիրակացու օրեր

Հարությունովա Մարիա — Անանիա Շիրակացու օրեր

Տիգրան Մնացականյան- Անանիա Շիրակացու օրեր

Լիա Սողոմոնյան — Անանիա Շիրակացու օրեր

Հակոբյան Վարդան- Անանիա Շիրակացու օրեր

Հակոբյան Վարդան- Անանիա Շիրակացու օրեր

էլլա Գրիգորյան — Անանիա Շիրակացու օրեր

Նիկողոսյան Ալեքս- Անանիա Շիրակացու օրեր

Երիցյան Կարինա — Անանիա Շիրակացի օրեր

Գայանե Աթանեսյան- Անանիա Շիրակացու օրեր

Մանան Հովհաննիսյան — Անանիա Շիրակացու օրեր

Մանան Հովհաննիսյան — Անանիա Շիրակացու օրեր

Սերգեյ Պողոսյան — Անանիա Շիրակացու օրեր

Անրի Գալստյան- Անանիա Շիրակացու օրեր

Արամ Դաղլյան- Անանիա Շիրակացու օրեր

Մանե Եղիազարյան- Անանիա Շիրակացու օրեր

Լիա Մարտիրոսյան- Անանիա Շիրակացու օրեր

Դավիթ Մնացականյան- Անանիա Շիրակացու օրեր

Արմեն Վարդանյան- Անանիա Շիրակացու օրեր

Ստեղծել են «Իմ խնդիրը» վերնագրով խնդիր, որի օգնությամբ ստեղծել ենք մաթեատիկական խաչբառ․

Մաթեմատիկական խաչբառ

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s