Posted in Անհատական աշխատաժամանակ

Հոկտեմբերի 11-15․ աշխատակարգ

Հոկտեմբերի 11

9։20-10։05- ուս․ դաս 5․1 դասարանում

Հոկտեմբերի 12

9։20-10։05- ուս․ դաս 4․1 դասարանում

10։10-10։55- ուս․ դաս 4․2 դասարանում

11։00-11։45 — ուս․ դաս 5․1 դասարանում

11։50-12։35- ուս․ դաս 5․2 դասարանում

12։55-13։35 — ուս․ դաս 4․3 դասարանում

Հոկտեմբերի 13

9։20-10։05- ուս․ դաս 4․1 դասարանում։  «Անանիա Շիրակացու» օրեր նախագծի ամփոփում։

10։10-10։55 — ուս․ դաս 4․2 դասարանում։  «Անանիա Շիրակացու» օրեր նախագծի ամփոփում։

11։00-11։45 — 5․1 դասարանում Տարածական մարմինների ֆլեշմոբ նախագծի իրականացում

11։50-12։35-ուս․ դաս 4․3 դասարանում։  «Անանիա Շիրակացու» օրեր նախագծի ամփոփում։

12։55-13։35 — 5․2 դասարանում Տարածական մարմինների ֆլեշմոբ նախագծի իրականացում

Հոկտեմբերի 14

9։20-10։05- ուս․ դաս 5․2 դասարանում

10։10-10։55- ուս․ դաս 4․1 դասարանում

11։00-11։45 — ուս․ դաս 4․2 դասարանում

11։50-12։35- ուս․ դաս 4․3 դասարանում

12։55-13։35 — ուս․ դաս 5․1 դասարանում

Հոկտեմբերի 15

9։20-10։05- ուս․ դաս 5․1 դասարանում

10։10-10։55- ուս․ դաս 4․2 դասարանում

11։00-11։45- ուս․ դաս 4․1 դասարանում

11։50-12։35- ուս․ դաս 4․3 դասարանում

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s