Posted in Պարտիզապուրակային

Ծիրանաթափ Հյուսիսում

Ամառային պայծառ օրը սկսեցինք ծիրանաթափով։Գալով դպրոց ու տեսնելով արևահամ ծիրաններով ծանրացած ծառերը ՝ որոշեցինք ծիրանաթափ կազմակերպել Հյուսիսում

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s