Posted in Մաթեմատիկայի ստուգատես

4-րդ դասարանցիների մաթեմատիկայի ստուգատեսից…

Հունիսի 1-ից Հյուսիսային դպրոց-պարտեզում 4-րդ դասարանի սովորողների հետ մեկնարկել ենք Մաթեմատիկայի ստուգատես 2021 նախագծային աշխատանքը։ Սովորողներն աշխատում են ըստ ստուգատեսային կանգառների․․․

Ստուգատեսային ճամբար․ առաջին և երկրորդ կանգառներից

Ստուգատեսային ճամբար․ Չորրորդ կանգառից

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s