Posted in Մաթեմատիկայի ստուգատես, Բլոգների ստուգում

Մաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը․ սովորողների բլոգներում

4-1 դասարան

Ավետիսյան ԴանիելՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Գրիգորյան ՏիգրանՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Գևորգյան ԱլեքսանդրՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Դավթյան ՀովհաննեսՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Խալաթյան ԱրփիՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Խաչատրյան Արեգ Մաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Կարապետյան Միլենա Մաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Կիրակոսյան ՏարոնՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Հակոբյան Գեորգի — բաժինը չկա

Հակոբյան ԴավիթՄաթեմատիկայի ստուգատեսի բաժին

Մելիքյան Ալեքս — բաժինը չկա

Մելիքյան ԳարիկՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Մելիքյան Լեո — բաժինը չկա

Մելքոնյան ՆարեՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Մինասյան ԼիլիՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Մուրադյան ԷյվաՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Մուրադյան ԽաչատուրՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Մուրադյան ՆռանեՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Նահապետյան ՏիգրանՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Պապյան ԵվաՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Պետրոսյան Մարկ — բաժինը բացել ենք։ Բայց նյութը չես հրապարակել, որ տեսնեմ

Սեփխանյան Արտաշես Մաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Տոնոյան ԱրեգՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Մուրադյան ՄարիՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Քեշիշյան ԱնդրանիկՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

4-2 դասարան

Ադամյան Անգելինա Մաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Ասատրյան ՆիկաՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Գասպարյան Գեղամ Մաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Գևորգյան Նանե Մաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Գևորգյան Յանա  Մաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Գրիգորյան ՄարկՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Դանիելյան Դավիթ  Մաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Հայրապետյան Սոֆյա Մաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Հարությունյան ԱրեգՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Մելքոնյան Ալեք Մաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Մելքոնյան Ակսել Մաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Մանուկյան Սերյոժա Մաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Մուրադյան Էլիզա Մաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Պետրոսյան ՄհերՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Սահակյան ՄարիաՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Սահակյան Նանե — բաժինը չկա

Վարդանյան ԻսրայելՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Տեր-Մովսիսյան Ալեքս — բաժինը չկա

Արև ԱվետյանՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Արմեն Շահբազյան Մաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Սայադյան Մարիամ Մաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Ռոբերտ ՀամբարձումյանՄաթեմատիկայի ստուգատես բաժինը

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s