Posted in Հաշվետվություն

Ուս․ երրորդ շրջանի ամփոփում․ 4-րդ դասարան

4․1 և 4․2 դասարանի սովորողների հետ իրականացրեցինք Ուսուցման երրորդ շրջանի ամփոփումը

Մաթեմաիկա բացօթյա ուսումնական միջավայրում4․1 դասար

Մաթեմատիկա. ուսումնական բաց միջավայրում4․2 դասարան

  • Վերնագրի՛ր — Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում
  • Ամփոփ հարցաշար — Թեստ 8 
  • Պատումի տեսքով ներկայացրու քո ուսումնական երրորդ շրջանի աշխատանքը
  • Մասնակցել եմ ամենամսյա մաթեմատիկական ֆլեշմոբերին։ Այո-ոչ

Սովորողների պատումները

Գևորգյան Ալեքսանդր 4․1 դասարանի սովորող

Եվա Պապյան 4․1 դասարանի սովորող

Մարիամ Սայադյան 4․2 դասարանի սովորող

Ալեքս Տեր-Մովսիսյան 4․2 դասարանի սովորող

Մուրադյան էլիզա 4.2 դասարանի սովորող

Նարե Մելքոնյան 4.1 դասարանի սովորող

Արփի Խալաթյան 4.1 դասարանի սովորող

Արեգ Տոնոյան — 4․1 դասարանի սովորող

Նռանե Մուրադյան 4.1 դասարանի սովորող

Տիգրան Գրիգորյան — 4․1 դասարանի սովորող

Արփի Խալաթյան — 4․1 դասարանի սովորող

Արեգ Խաչատրյան — 4․1 դասարանի սովորող

Միելնա Կարապետյան — 4․1 դասարանի սովորող

Տարոն Կիրակոսյան — 4․1 դասարանի սովորող

Հակոբյան Դավիթ — 4․1 դասարանի սովորող

Ալեքս Մելիքյան — 4․1 դասարանի սովորող

Գարիկ Մելիքյան — 4․1 դասարանի սովորող

Լեո Մելիքյան — 4․1 դասարանի սովորող

Նարե Մելքոնյան — 4․1 դասարանի սովորող

Մինասյան Լիլի — 4․1 դասարանի սովորող

Էյվա Մուրադյան — 4․1 դասարանի սովորող

Խաչատուր Մուրադյան — 4․1 դասարանի սոեվորող

Նահապետյան Տիգրան — 4․1 դասարանի սոեվորող

Մարկ Պետրոսյան — 4․1 դասարանի սովորող

Արտաշես Ստեփխանյան — 4․1 դասարանի սովորող

Մարի Մուրադյան — 4․1 դասարանի սովորող

Անդրանիկ Քեշիշյան — 4․1 դասարանի սովորող

Ադամյան Անգելինա  — 4․2 դասարանի սովորող

Ասատրյան Նիկա — 4․2 դասարանի սովորող

Գասպարյան Գեղամ  — 4․2 դասարանի սովորող

Գևորգյան Նանե  — 4․2 դասարանի սովորող

Գևորգյան Յանա  — 4․2 դասարանի սովորող

Գրիգորյան Մարկ — 4․2 դասարանի սովորող

Դանիելյան Դավիթ  — 4․2 դասարանի սովորող

Հայրապետյան Սոֆյա — 4․2 դասարանի սովորող

Հարությունյան Արեգ — 4․2 դասարանի սովորող

Մելքոնյան Ալեք — 4․2 դասարանի սովորող

Մելքոնյան Ակսել — 4․2 դասարանի սովորող

Մանուկյան Սերյոժա  — 4․2 դասարանի սովորող

Պետրոսյան Մհեր — 4․2 դասարանի սովորող

Սահակյան Նանե — 4․2 դասարանի սովորող

Վարդանյան Իսրայել — 4․2 դասարանի սովորող

Արև Ավետյան — 4․2 դասարանի սովորող

Արմեն Շահբազյան — 4․2 դասարանի սովորող

Ռոբերտ Համբարձումյան — 4․2 դասարանի սովորող

Սահակյան Մարիա — 4․2 դասարանի սովորող

Թեստ 9-ի մասնակիցներ․

Գևորգյան Ալեքսանդր 4․1 դասարանի սովորող

Նարե Մելքոնյան 4․1 դասարանի սովորող

Մարիամ Սայադյան 4․2 դասարանի սովորող

Եվա Պապյան 4․1 դասարանի սովորող

Իսրայել Վարդանյան 4․2 դասարանի սովորող

Մարկ Պետրոսյան 4․1 դասարանի սովորող

Նռանե Մուրադյան 4․1 դասարանի սովորող

Տիգրան Նահապետյան 4.1 դասարան

Միլենա Կարապետյան — 4․1 դասարանի սովորող

Տարոն Կիրակոսյան — 4․1 դասարանի սովորող

Մարի Մուրադյան — 4․1 դասարանի սովորող

Դանիելյան Դավիթ  — 4․2 դասարանի սովորող

Հայրապետյան Սոֆյա — 4․2 դասարանի սովորող

Վարդանյան Իսրայել — 4․2 դասարանի սովորող

Թեստ 8-ի մասնակիցները․

Միլենա Կարապետյան

Անդրանիկ Քաշիշյան

Լիլի Մինասյան

Էյվա Մուրադյան

Ալեքսանդր Գևորգյան

Եվա Պապյան

Արեգ Խաչատրյան

Գեղամ, Գասպարյան

Էլիզա Մուրադյան

Արփի Խալաթյամ

Անդրանիկ Քեշիշյան

Նռանե Մուրադյան

Նանե Գևորգյան

Մարի Մուրադյան

Նանե Սահական

Տիգրան Գրիգորյան

Մարիա Սահակյան

Արեգ Տոնոյան

Արեգ Հարությունյան

Մարիամ Սայադյան

4-րդ դասարանի սովորողների աշխատանքները ըստ ամիսների

Փետրվար ամսվա ամփոփում 

Մարտ ամսվա ամփոփում

Ապրիլ ամսվա ամփոփում

Մայիս ամսվա ամփոփում

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s