Posted in Հաշվետվություն

Մայիսյան 16-րդ հավաքի երկրորդ շաբաթվա ամփոփում

Մաթեմաիկա բացօթյա ուսումնական միջավայրում

Խաղ-վիկտորինա նախագծի ամփոփում․ մայիսի 14

Խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ․ սովորողների աշխատանքները

Խնդիրներ հեռավորությունը հաշվելու վերաբերյալ․ սովորողների աշխատանքները

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s