Posted in Նախագծեր

Խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ

Վայր՝

  • Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ
  • Առցանց ընտանեկան դպրոց

Ժամկետը՝  մայիս

Մասնակիցներ՝ 

  • Հյուսիսային դպրոցի 4-րդ դասարանի սովորողներ
  • Հյուսիսային դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողներ
  • Բանավոր մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խումբ
  • Կարող են միանալ բոլորը, իրենց աշխատանքները ուղարկելով ani-mirzoyan@mskh.am  էլ․ հասցեին:

Նպատակը՝

  • Սովորել լուծել մի շարք խնդիրներ մնացոևդով բաժանման վերաբերյալ
  • Որոնել և գտնել խնդիրների լուծման տարբերակներ
  • Մաթեմատիկոսի ընտրությամբ գործունեության սովորողի կողմից խնդիրների և ուսումնական խաղերի կազմում
  • Կյուրացնենք մնացորդով բաժանում թեման

Ընթացքը

Նախագիծը կիրականացնենք մի քանի փուլով։

1 փուլ։ Սովորողների հետ կլուծենք խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ։ Կորոնենք և կգտնենք խնդիրի լուծման տարբերակներ։ Առցանց ընտանեկան դպրոցում գտնվող սովորողները իրենց ընտանիքի անդամների հետ կփորձեն լուծել խնդիրները։

2 փուլ։ Մաթեմատիկոսի ընտրությամբ գործունեության սովորողների հետ կկազմենք մաթեմատիկական խաղ, որում կներառվեն խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ։

3 փուլ։ Կստեղծենք ուսումնական նյութեր  «Մաթեմատիկա ամսագրին»  թողարկման նյութ տրամադրելու նպատակով։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s