Posted in Աշխատակարգ

Ապրիլի 22. Երկիր մոլորակի օր

Վայրը՝ Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ

Մասնակիցներ՝ Հյուսիսային դպրոցի դասավանդողներ և սովորողներ

Կատարվելիք աշխատանքներ՝ երկրագործական աշխատանքներ Հյուսիսային դպրոց-պարտեզում

Ծաղկանոցի ստեղծում Սիենայի պուրակում

Ծաղկանոցների համալրում

Տնկարանի և ծաղկանոցի խնամք

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s