Posted in Հաշվետվություն

Հաջորդական թվեր նախագծի արդյունքներ

Հաջորդական թվեր նախագծի շրջանակում սովորողների կատարած աշխատանքները․

Ավետիսյան Դանիել 4․1 դասարան — Հաջորդական թվեր

Գրիգորյան Տիգրան 4․1 դասարան- Հաջորդական թվեր

Գևորգյան Ալեքսանդր 4․1 դասարան — Հաջորդական թվեր

Խաչատրյան Արեգ 4․1 դասարան — Հաջորդական թվեր,

Կարապետյան Միլենա 4․1 դասարան — Հաջորդական թվեր

Մելքոնյան Նարե 4․1 դասարան — Հաջորդական թվեր

Մելիքյան Լեո 4․1 դասարան — Հաջորդական թվեր

Պետրոսյան Մարկ 4․1 դասարան — Հաջորդական թվեր

Պապյան Եվա 4․1 դասարան — Հաջորդական թվեր

Տոնոյան Արեգ 4․1 դասարան- Հաջորդական թվեր

Մարի Մուրադյան 4․1 դասարան — Հաջորդական թվեր

Արամ Սարգիսյան 5․2 դասարան — Հաջորդական թվեր

Ռաֆայել Խեչոյան 5․2 դասարան — Հաջորդական թվեր

Կատրին Ղարիբյան 5․2 դասարան — Հաջորդական թվեր

Դանիել Հովսեփյան 5․2 դասարան — Հաջորդական թվեր

Դանիել Հովսեփյան 5․2 դասարան — Հաջորդական թվեր

Սոֆի Մուրադյան 5․2 դասարան — Հաջորդական թվեր

Տեր-Մովսիսյան Ալեքս 4․2 դասարան — Հաջորդական թվեր

Արմեն Շահբազյան 4․2 դասարան — Հաջորդական թվեր

Սայադյան Մարիամ 4․2 դասարան — Հաջորդական թվեր

Ռոբերտ Համբարձումյան 4․2 դասարան — Հաջորդական թվեր

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s