Posted in Հաշվետվություն

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն նախագծի արդյունքներ

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն նախագծի շրջանակում սովորողի կատարած աշխատանքները․

Ավետիսյան Դանիել 4․1 դասարան

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն

Գրիգորյան Տիգրան 4․1 դասարան

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 1

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն փաթեթ 2

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն փաթեթ 3

Գևորգյան Ալեքսանդր 4․1 դասարան

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 1

Ճանապարհ ժամանակ արագություն փաթեթ 2

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն փաթեթ 3

Խալաթյան Արփի 4․1 դասարան

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 1

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 2

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 3

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 4

Խաչատրյան Արեգ 4․1 դասարան

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն  փաթեթ 1

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն փաթեթ 2

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն փաթեթ 3

Կիրակոսյան Տարոն 4․1 դասարան

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն փաթեթ 1

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 2

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն փաթեթ 3

Հակոբյան Դավիթ 4․1 դասարան

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 1

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն փաթեթ 2

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն փաթեթ 3

Մելիքյան Լեո 4․1 դասարան

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն

Մելքոնյան Նարե 4․1 դասարան

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն փաթեթ 1

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն փաթեթ 2

Մուրադյան Նռանե 4․1 դասարան

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 1

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 2

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 3

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 4

Նահապետյան Տիգրան 4․1 դասարան

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն  փաթեթ 1

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն փաթեթ 2

Պապյան Եվա 4․1 դասարան

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 1

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 2

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 3

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 4

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 5

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 6

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 7

Տոնոյան Արեգ 4․1 դասարան

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն

Մուրադյան Մարի 4․1 դասարան

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 1

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն փաթեթ 2

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն փաթեթ 3

Քեշիշյան Անդրանիկ 4․1 դասարան

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 1

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն փաթեթ 2

Դանիելյան Դավիթ 4․2 դասարան

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 1

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 2

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն փաթեթ 3

Մուրադյան Էլիզա 4․2 դասարան

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 1

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 2

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 3

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 4

Վարդանյան Իսրաել 4․2 դասարան

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն

Արև Ավետյան 4․2 դասարան

Ճանապար, ժամանակ, արագություն փաթեթ 1

Ճանապար, ժամանակ, արագություն փաթեթ 2

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 3

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն փաթեթ 4

Արմեն Շահբազյան 4․2 դասարան

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն փաթեթ 1

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն փաթեթ 2

Մարիամ Սայադյան 4․2 դասարան

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s