Posted in Հաշվետվություն

«Կենգուրու 2021» Հյուսիսային դպրոց

Մարիամ Սայադյան — 4-րդ դասարան, օնլայն գրանցում

Արթուր Գրիգորյան — 3-րդ դասարան, օնլայն գրանցում

Մանան Հովհաննիսյան — 3-րդ դասարան, օնլայն գրանցում

Ալեքս Գևորգյան — 4-րդ դասարան, օնլայն գրանցում

Պողոսյան Արեգ Սուրենի — 3-րդ դասարան, օնլայն գրանցում

Գոռ Սողոմոնյան — 3-րդ դասարան, օնլայն գրանցում

Լիլի Հայրապետյան — 3-րդ դասարան, օնլայն գրանցում

Դավիթ Մնացականյան — 3-րդ դասարան, օնլայն գրանցում

Սերգեյ Պողոսյան — 3-րդ դասարան, օնլայն գրանցում

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s