Posted in Հաշվետվություն

«Բազմապատիկ և բաժանարար» նախագծի արդյունքները

Հյուսիսային դպրոց-պարտեզի 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողների հետ իրականացրեցինք «Բազմապատիկ և բաժանարար» նախագիծը։ Նախագծի արդյունքում սովորողների հետ յուրացրեցինք «Բազմապատիկ և բաժանարար» թեմաները։ Թեմայի շրջանակաում լուծեցինք խնդիրներ և փորձեցինք ստեղծել նմանատիպ խնդիրներ ևս։ Սովորողների խնդիրների լուծման տարբերակները, ինչպես նաև նրացն ստեղծած խնդիրները տեղադված են իրենց ուսումնական բլոգներում։ Խնդիրներում կան որոշ թերություններ, կամ սխալ լուծված խնդիրներ, որոնց մասին էլ․ նամակով տեղեկացվել է սովորողին։ Ահա 4-րդ և 5-րդ դասարանի «Բազմապատիկ և բաժանարար» նախագծին մասնակցած սովորողների բլոգները․

Անդրանիկ Քեշիշյան — 4․1 դասարան

Ալեքս Գևորգյան — 4․1 դասարան

Գայանե Ավետիսյան — 5․2 դասարան

Մաքս Արսենյան — 5․2 դասարան

Հենրիկ Կարապետյան — 5․1 դասարան

Ռոզի Մովսիսյան — 5․1 դասարան

Բաբգէն Շահինյան — 5․1 դասարան

Էրիկ Օհանյան — 5․1 դասարան

Արտավազդ Մկրտչյան — 5․1 դասարան

Նատալի Տագեսյան — 5․1 դասարան

Լառա Պետրոսյան — 5․1 դասարան

Էդգար Ղումաշյան — 5․1 դասարան

Սերո Կարագուլյան — 5․1 դասարան

Սարո Կարագուլյան — 5․1 դասարան

Դանիել Մարդյան — 5․1 դասարան

Դավիթ Սարգսյան — 5․2 դասարան

Էրիկ Հովհաննիսյան — 5․2 դասարան

Ալեն Հարությունյան — 5․2 դասարան

Մանուկ Կարապետյան — 5․2 դասարան

Աշոտ Փանոսյան — 5․2 դասարան

Հայկ Բադալյան — 5․2 դասարան

Ռաֆայել Խեչոյան — 5․2 դասարան

Տիգրան Բաբայան — 5․2 դասարան

Դանիել Հովսեփյան — 5․2 դասարան

Մաքս Արսենյան — 5․2 դասարան

Գայանե Ավետիսյան — 5․2 դասարան

Նարե Խաչատրյան— 5․2 դասարան

Արմեն Շահբազյան — 4․2 դասարան

Արև Ավետյան— 4․2 դասարան

Դանիելյան Դավիթ — 4․2 դասարան

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s