Posted in Խնդիրների փաթեթ

Անհատական փաթեթ

Առաջադրանքնեի փաթեթ

Ուղիղ, հատված և ճառագայթ — տեսական նյութ, առաջադրանքներ

Բեկյալ, բեկյալ գծի երկարություն — տեսական նյութ, առաջադրանքներ

Քառակուսի։ Քառակուսու պարագծի և մակերեսի  հաշվումը— տեսական նյութ, առաջադրանքներ

Ուղղանկյուն։ Ուղղանկյան պարագծի և մակերեսի հաշվումը տեսական նյութ, առաջադրանքներ

Տեքստային խնդիրներ խմբագրվում է․․․

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s