Posted in 2020-2021 ուս․ տարի

Փետրվար ամսվա նախագծեր

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ

Բազմապատիկ և բաժանարար

Մաթեմատիկ-բնագետները — ընտրությամբ գործունեություն

Ուսումնական նյութերի պատրաստում

4-րդ դասարան

5-րդ դասարան

Բանավոր մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խումբ

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s