Posted in խաղ-տեսադաս

GDevelop 5 ծրագրով խաղերի ստեղծում

Խաղերը ստեղծեցին IT մեդիագրագետիկներ ջոկատի ճամբարականները․

Սարո Կարագուլյան — Իմ խաղը

Դանիել Հովսեփյան — Իմ խաղը 1

Դանիել Հովսեփյան — Իմ խաղը 2

Դանիել Հովսեփյան — Իմ խաղը 3

Դանիել Հովսեփյան — Իմ խաղը 4

Կարեն Ասլանյան — Իմ խաղը

Խեչոյան Ռաֆայել — Իմ խաղը

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s