Posted in Հաշվետվություն

Տոնական թվեր նախագծի ընթացքը

«Տոնական թվեր» նախագծին մասնակցող սովորողների աշխատանքները։

Հարութ Կարապետյան — տոնական թվեր

Ալեքս Տեր-Մովսիսյան — 4․2 դասարան տոնական թվեր

Գայանե Ավետիսյան — 5․2 դասարան տոնական թվեր

Արեգ Խաչատրյան — 4․1 դասարան տոնական թվեր

Սարո Կարագուլյան — 5․1 դասարան տոնական թվեր

Սարո Կարագուլյան — 5․1 դասարան տոնական թվեր

Եվա Պապյան — 4․1 դասարան տոնական թվեր

Սերո Կարագուլյան — 5․1 դասարան տոնական թվեր

Սերո Կարագուլյան — 5․1 դասարան տոնական թվեր

Անի Եիսաղոլի — 5․2 դասարան տոնական թվեր

Կարապետյան Հարութ — 5․1 դասարան տոնական թվեր

Գրիգոր Աբրահամէան — 5․1 դասարան տոնական թվեր

Բաբգէն Շահինեան — 5․1 դասարան տոնական թվեր

Անդրանիկ Քեշիշյան — 4․1 դասարան տոնական թվեր

Դանիել Մարդյան — 5․1 դասարան տոնական թվեր

Տանգեսյան Նատալի — 5․1 դասարան տոնական թվեր

Դանիել Հովսեփյան — 5․2 դասարան տոնական թվեր

Արեգ Խաչատրյան — 4․1 դասարան տոնական թվեր

Նարե Խաչատրյան — 5․2 դասարան տոնական թվեր

Մաքս Արսենյան — 5․2 դասարան տոնական թվեր

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s