Posted in Բլոգների ստուգում

Բլոգների ստուգում

խմբագրվում է․․․

էլ․ նամակ

Դավիթ Սարգսյան 5․2 դասարան — Պ34

Բաբգէն Շահինեան 5.1 դասարան — Պ33, Պ34

Մարի Մուրադյան 4․1 դասարան — Նոյեմբերի 17, Նոյեմբերի 16

Նռանե Մուրադյան 4․1 դասարան — Նոյեմբերի 17

Արփի Խալաթյան 4․1 դասարան — Նոյեմբերի 17

Մարիա Սահակյան 4․2 դասարան — Նոյեմբերի 17, Պ34

Աշոտ Փանոսյան 5․2 դասարան — Նոյեմբերի 17

Նանե Գևորգյան 4․2 դասարան — Նոյեմբերի 17, Բեկյալ

Եվա Պապյան 4․1 դասարան — Նոյեմբերի 17 , Պ34

Գրիգոր Աբրահամէան 5․1 դասարան — Նոյեմբերի 17

Դանիելյան Դավիթ 4․2 դասարան — Նոյեմբերի 17, Պ34

Ալեքս Մելիքյան- էլ․ նամակով

Մարդյան Դանիել 5․1 դասարան — Պ34

Սարո Կարագուլյան 5․1 դասարան — Պ34,

Սերո Կարագուլյան 5․1 դասարան — Պ34

Գոռ Հարությունյան- էլ․ նամակով

Տիգրանյան Գեղամ 5․1 դասարան — Պ33

Աշոտ Փանոսյան 5․2 դասարան — Պ34

Դանիել Մարկոսյան 5․2 դասարան — Պ34

Նարե Մելքոնյան — էլ․ նամակով

Տիգրան Գրիգորյան- էլ․ նամակով

Մաքս Արսենյան 5․2 դասարան — էլ․ նամակով

Նարե Մելքոնյան — էլ․ նամակով

Սոֆի Մուրադյան 5․2 դասարան — Պ34

Անի Եիսաղոլի 5․2 դասարան — առցանց

Տիգրան Բաբայան 5․2 դասարան — էլ․ նամակով

Ալեքս Գևորգյան 4․1 դասարան — քառակուսի

Տիգրան Գրիգորյան 4․1 դասարան — խնդիր

Անդրանիկ Քեշիշյան 4․1 դասարան — Պ․33, Պ34

Տիգրան Նահապետյան 4․1 դասարան — Պ34

Արեգ Խաչատրյան 4․1 դասարան — Պ34

Լեո Մելիքյան 4․1 դասարան — էլ․ նամակով

Ալեքս Տեր-Մովսիսյան 4․2 դասարան — Պ34

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s