Posted in Բլոգների ստուգում

Նոյեմբերի 9-13

Մարիա Սահակյան 4․2 դասարան — 1, 2

Արփի Խալաթյան 4․1 դասարան — 1

Եվա Պապյան 4․1 դասարան — 1, 2

Ալեքս Գևորգյան 4․1 դասարան — 1, 2

Դանիել Մարկոսյան 5․2 դասարան — 1, 2

Արև Ավետյան 4․1 դասարան — 1, 2

Դավիթ Սարգսյան 5․2 դասարան — 1, 2

Նարե Խաչատրյան 5․2 դասարան — 28, 29, 30 , 31

Տիգրանյան Գեղամ 5․1 դասարան — 1

Արեգ Խաչատրյան 4․1 դասարան — 1, 2

Անի Եիսաղոլի 5․2 դասարան — 1,

Աշոտ Փանոսյան 5․2 դասարան — 1

Մարի Մուրադյան 4․1 դասարան — 1

Մարդյան Դանիել 5․1 դասարան — 1

Կարապետյան Հարութ 5․1 դասարան — 1

Արմեն Շահբազյան 4․2 դասարան — 1, 2

Դանիելյան Դավիթ- 1

Դանիել Հովսեփյան 5․2 դասարան — 1

Էրիկ Օհանյան 5․1 դասարան — 1

Պետրոսյան Լառա 5․1 դասարան — 1

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s