Posted in Հաշվետվություն

«Տրամաբանական խաղեր» նախագծի արդյունքներ

«Տրամաբանական խաղեր» նախագծին մասնակցեց 4․1 դասարանի սովորող՝ Գարիկ Մելիքյանը — Մաթեմատիկական կատակ հարցեր

«Տրամաբանական խաղեր» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորող՝ Մարդյան Դանիելը- Կատակ հարցեր

«Տրամաբանական խաղեր» նախագծին մասնակցեց 5․2 դասարանի սովորող՝ Դանիել Մարկոսյանը — Կշռումներ

«Տրամաբանական խաղեր» նախագծին մասնակցեց 5․2 դասարանի սովորող՝ Դավիթ Սարգսյանը — Կատակ հարցեր

«Տրամաբանական խաղեր» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորողներ՝ Սարո Կարագուլյանը — Վերջից լուծվող խնդիրներ

«Տրամաբանական խաղեր» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորող՝ Սարո Կարագուլյանը — Կատակ հարցեր

«Տրամաբանական խաղեր» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորող՝ Սերո Կարագուլյանը — Կատակ հարցեր

«Տրամաբանական խաղեր» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորող՝ Սերո Կարագուլյանը — Վերջից լուծվող խնդիրներ

«Տրամաբանական խաղեր» նախագծին մասնակցեց 4․1 դասարանի սովորող՝ Նարե Մելքոնյանը — Վերջից լուծվող խնդիրներ

«Տրամաբանական խաղեր» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորող՝ Նարե Խաչատրյանը — Վերջից լուծվող խնդիրներ

«Տրամաբանական խաղեր» նախագծին մասնակցեց 4․2 դասարանի սովորող՝ Ալեքս Տեր-Մովսիսյան- Կշռումներ

«Տրամաբանական խաղեր» նախագծին մասնակցեց 5․1 դասարանի սովորող՝ Գեղամ Տիգրանյանը — Կատակ հարցեր

«Տրամաբանական խաղեր» նախագծին մասնակցեց 5․2 դասարանի սովորող՝ Դանիել Մարկոսյանը — Լուցկին նաև խաղալի՞ք է․․․

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s