Posted in Բլոգների ստուգում

Հոկտեմբեր 15-23 առցանց-ընտանեկան դպրոց

Շաբաթվա առաջադրանքների փաթեթ

4․1 դասարան

 1. Անդրանիկ Քեշիշյան — էլ․ նամակ, հոկտեմբերի 19-23, հոկտեմբերի 23
 2. Ալեքս Գևորգյան — էլ․նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 3. Եվա Պապյան- էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23, հոկտեմբերի 23
 4. Ալեքս Մելիքյան — պարապմունք 18
 5. Դավիթ Հակոբյան- էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 6. Լեո Մելիքյան- պարապմունք 18
 7. Գարիկ Մելիքյան- էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 8. Գրիգորյան Տիգրան- էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 9. Խալաթյան Արփի — էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 10. Խաչատրյան Արեգ- էլ․նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 11. Կարապետյան Միլեն — հոկտեմբերի 19-23
 12. Մելքոնյան Նարե — էլ․նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 13. Մուրադյան Էյվա — պարապմունք 18
 14. Մարի Մուրադյան — պարապմունք 18
 15. Նահապետյան Տիգրան- էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 16. Պետրոսյան Մարկ — հոկտեմբերի 19-23
 17. Ալեքս Գևորգյան- տեքստային խնդիրներ
 18. Անդրանիկ Քեշիշյան-տեքստային խնդիրներ
 19. Մարի Մուրադյան — տեքստային խնդիրներ
 20. Ալեքս Մելիքյան — պարապմունք 18
 21. Լեո Մելիքյան- էլ․ նամակով պարապմունք 18

4․2 դասարան

 1. Հարությունյան Արեգ- էլ․ նամակ, հոկտեմբերի 19-23
 2. Դանիելյան Դավիթ — էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 3. Մարիա Սահակյան — էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23, հոկտեմբերի 23
 4. Տեր-Մովսիսյան Ալեքս  — էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 5. Շահբազյան Արմեն — էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 6. Գևորգյան Նանե — էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23, հոկտեմբեր 23
 7. Ավետիսյան Արև — հոկտեմբերի 19-23
 8. Գասպարյան Գեղամ — պարապմունք 19
 9. Մուրադյան Էլիզա — էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 10. Դանիելյան Դավիթ — տեքստային խնդիրներ
 11. Ալեքս Տեր-Մովսիսյան — պարապմունքներ 16-19

5․1 դասարան

 1. Գրիգոր Աբրահամէան — էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 2. Կարապետյան Հարութ -էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 3. Բաբգէն Շահինեան- էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 4. Սարո Կարագուլյան- էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 5. Սերո Կարագուլյան- էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 6. Մարդյան Դանիել- էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 7. Արամ Սարքիսսյան- էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 8. Կարապետյան Հենրիկ -էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 9. Մկրտչյան Արտավազդ — հոկտեմբերի 19-23
 10. Պետրոսյան Լառա — պարապմունք 20
 11. Պետրոսյան Լառա — պարապմունք 19
 12. Սարո Կարագուլյան — տեքստային խնդիրներ
 13. Սերո Կարագուլյան- էլ․ նամակով, տեքստային խնդիրներ
 14. Գրիգոր Աբրահամէան — էլ․ նամակով, տեքստային խնդիրներ
 15. Դանիել Մարկոսյան — էլ․ նամակով, պարապմունք 18, 19
 16. Բաբգէն Շահինեան- էլ․ նամակով, պարապմունք 17, 18, 20
 17. Ռափյան Արման — տեքստային խնդիրներ
 18. Պետրոսյան Լառա — տեքստային խնդիրներ

5․2 դասարան

 1. Գայանե Ավետիսյան-էլ նամակով,
 2. Աշոտ Փանոսյան- էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 3. Դավիթ Սարգսյան- էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 4. Նարե Խաչատրյան- էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 5. Դանիել Հովսեփյան — էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 6. Աբգարյան Սամվել — հոկտեմբերի 19-23
 7. Ասլանյան Կարեն — Լրացուցիչ առաջադրանքներ
 8. Բաբայան Տիգրան — էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 9. Եիսսաղոլի Անի  — էլ․ նամակով, հոկտեմբերի 19-23
 10. Հակոբյան Արամ  — պարապմունք 20
 11. Արամ Սարգիսյան — հոկտեմբերի 19-23
 12. Մուրադյան Սոֆի — հոկտեմբերի 19-23
 13. Նարե Խաչատրյան-տեքստային խնդիրներ, տեքստային խնդիրներ
 14. Դավիթ Սարգսյան- էլ․ նամակով, պարապմունք 18
 15. Ասլանյան Կարեն — տեքստային խնդիրներ
 16. Հակոբյան Արամ  — տեքստային խնդիրներ
 17. Նարե Խաչատրյան — լրացուցիչ առաջադրանքներ

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s