Posted in Խնդիրների փաթեթ

Կշռումներ

Խնդիր 1․

Քանի՞ լոլիկ է կշռում մեկ գազարը։

Խնդիր 2․

Որոշել մեկ սնկի զանգվածը։

Խնդիր 3

Քանի՞ կաղին է կշռում սկյուռիկը։

Խնդիր 4

Ո՞րն է ավելի ծանր՝ արջուկը, թե՞ աղվեսը։

Խնդիր 5

Քանի՞ խաղող է կշռում մեկ լոլիկը։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s