Posted in Հաշվետվություն

«Հանրաքվեի արդյունքներ» նախագծի ամփոփում

Բանավոր մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խումբը իրականացրեց «Հանրաքվեի արդյունքներ» նախագծը։

Բանավոր մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության սովորողների հետ հաշվեցինք

  • Քանիսն են՝ կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատող

334 մասնակից

  • Քանիսն են՝ կրթահամալիրի քոլեջի ուսանող

245 մասնակից

  • Քանիսն են՝ կրթահամալիրի բարեկամ, գործընկեր, աջակից

601 մասնակից

  • Քանիսն են՝ կրթահամալիրի դպրոցի, քոլեջի սովորողի, սանի օրինական ներկայացուցիչ

965 մասնակից

  • Քանիսն են՝ սեբաստացի աշխատողի, սովորողի, շրջանավարտի ընտանիքի անդամ

828 մասնակից

  • Կրթահամալիրի շրջանավարտ

258 մասնակից

  • Քանիսն են՝ կրթահամալիրի հանրակրթական դպրոցի սովորող

1059 մասնակից

  • Կրթահամալիրի կառավարման խորհուրդի անդամ

23 մասնակից

  • Սեբաստացի կրթական բաց համայնքում հանրաքվեի մասնակիցների քանակը

334+245+601+965+828+258+1059+23=4313

Ֆոտոշարք

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s