Posted in Բլոգների ստուգում

Հոկտեմբերի 5-9

4․1 դասարան

 1. Ավետիսյան Դանիել — աշխատանք չկա
 2. Գրիգորյան Տիգրան1, 2, 3
 3. Գևորգյան Ալեքսանդր 1, 2, 3,
 4. Դավթյան Հովհաննես— աշխատանք չկա
 5. Խալաթյան Արփի 1, 2
 6. Խաչատրյան Արեգ— 1, 2, 3 (պ․14 882×882)
 7. Կարապետյան Միլեն— 1, 2, 3
 8. Կիրակոսյան Տարոն— 1, 2
 9. Հակոբյան Դավիթ
 10. Մելիքյան Ալեքս 1, 2
 11. Մելիքյան Գարիկ1, 2, 3
 12. Մելիքյան Լեո1, 2
 13. Մելքոնյան Նարե— աշխատանք կատարել է (հրապարակի՛ր բլոգում)
 14. Մինասյան Լիլի— աշխատանք կատարել է (հրապարակի՛ր բլոգում)
 15. Մուրադյան Էյվա— աշխատանք կատարել է (հրապարակի՛ր բլոգում)
 16. Մուրադյան Խաչատուր— աշխատանք չկա
 17. Մուրադյան Նռանե1
 18. Նահապետյան Տիգրան 1, 2, 3 (պ․14 555×555, 642×704…)
 19. Պապյան Եվա— 1, 2, 3
 20. Պետրոսյան Մարկ 1
 21. Տոնոյան Արեգ— 
 22. Քեշիշյան Անդրանիկ1, 2, 3
 23. Ադրիանա — աշխատանք կատարել է (հրապարակի՛ր բլոգում)

4․2 դասարան

 1.  Ադամյան Անգելինա— աշխատանք կատարել է (հրապարակի՛ր բլոգում)
 2. Աղամալյան Սերգեյ — աշխատանք չկա
 3. Ասատրյան Նիկա — աշխատանք կատարել է (հրապարակի՛ր բլոգում)
 4. Ավետիսյան Պարգև 1, 2, 3
 5. Ավետիսյան Արև — 1, 2, 3 (ստ․ պ 14)
 6. Գասպարյան Գեղամ1, 2 (պ․ 14 հրապարակի՛ր բլոգում)
 7. Գևորգյան Նանե1, 2, 3
 8. Գևորգյան Յանա — աշխատանք չկա
 9. Գրիգորյան Մարկ— աշխատանք չկա
 10. Դանիելյան Դավիթ 1, 2
 11. Հայրապետյան Սոֆյա — աշխատանք կատարել է (հրապարակի՛ր բլոգում)
 12. Հարությունյան Արեգ 1
 13. Մելքոնյան Ալեք—աշխատանք կատարել է (հրապարակի՛ր բլոգում)
 14. Մելքոնյան Ակսել— աշխատանք կատարել է (հրապարակի՛ր բլոգում)
 15. Մանուկյան Սերյոժա— աշխատանք կատարել է (հրապարակի՛ր բլոգում)
 16. Մուրադյան Էլիզա —աշխատանք կատարել է (հրապարակի՛ր բլոգում)
 17. Պետրոսյան Մհեր — բացակա
 18. Սահակյան Մարիա 1, 2, 3
 19. Տեր-Մովսիսյան Ալեքս 1, (պ․ 13, 14 հրապարակի՛ր բլոգում)

5-1 դասարան

 1. Այվազյան Միլենա  1
 2. Շարբել Անտոնի — աշխատանք կատարել է (հրապարակի՛ր բլոգում)
 3. Գեվորգյան Ռոբերտ — 1, 2, 3, 4 (կան առաջադրանքներ, որոնք կիսատ են գրված)
 4. Կարագուլլեյան Սարո —  1, 2, 3, 4
 5. Կարագուլլեյան Սերո — 1, 2, 3, 4
 6. Կարապետյան Հարութ — 1, 2, 3, 4
 7. Կարապետյան Հենրիկի — 1, 2, 3
 8. Մարգարեան Աննամարիա — աշխատանք չկա
 9. Մարգարեան Ադրինե — 1, (պ․ 14, 15, 16 հրապարակի՛ր բլոգում)
 10. Մարդյան Դանիել — 1, 2, 3
 11. Մկրտչյան Արտավազդ — աշխատանք չկա
 12. Մնացականյան Դավիթ 1, 2
 13. Մովսիսյան Ռոզի 1, 2, 3
 14. Շահինյան Բաբգեն — 1, 2, 3
 15. Պետրոսյան Լառա —  1, 2, 3
 16. Ռափյան Արման Հովհաննես
 17. Տագեսյան Նատալի —  1, 2, 3, 4
 18. Տիգրանյան Գեղամ — 1, 2, 3, 4
 19. Օհանյան Էրիկ — աշխատանք կատարել է (հրապարակի՛ր բլոգում)
 20. Ավետիսյան Գայանե

5-2 դասարան

 1. Աբգարյան Սամվել — 
 2. Ասլանյան Կարեն — աշխատանք կատարել է (հրապարակի՛ր բլոգում)
 3. Արսենյան Մաքսիմիլիանո — 1 աշխատանք էլ նամակով, ( մյուս առաջադրանքները հրապարակի՛ր բլոգում)
 4. Բաբայան Տիգրան — աշխատանք չկա
 5. Բադալյան Հայկ — 1
 6. Եիսսաղոլի Անի — 1, 2, 3, 4
 7. Խեչոյան Ռաֆայել — 1
 8. Կարապետյան Մանուկ — 1
 9. Հակոբյան Արամ — 1, 2
 10. Հարությունյան Ալեն  1
 11. Հովհաննիսյան Էրիկ — 1, 2
 12. Հովսեփյան Դանիել 1, 2, 3
 13. Ղարիբյան Կատրին — 
 14. Մարկոսյան Դանիել — 1, 2
 15. Մարտիրոսյան Մարիա — էլ․ նամակով
 16. Միրզոյան Մանվել 1, 2
 17. Սարգսյան Դավիթ —
 18. Մուրադյան Սոֆի 1, 2, 3, 4
 19. Սարքիսսյան Արամ 1
 20. Փանոսյան Աշոտ —  1, 2, 3
 21. Գայանե Ավետիսյան — էլ․ նամակով

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s