Posted in Բլոգների ստուգում

Սեպտեմբերի 28-հոկտեմբերի 2

Ինքնաստուգման թեստի արդյունքներ

4-րդ դասարան

 1. Նանե Գևորգյան — 9
 2. Տարոն Կիրակոսյան — 7
 3. Արման Ավագյան —9
 4. Արեգ Խաչատրյան —7
 5. Խաչատուր Մուրադյան — 3
 6. Գարիկ Մելիքյան — 9
 7. Լիլի Մինասյան — 8
 8. Ադրիանա Խանջյան — 5
 9. Լեո Մելիքյան — 8
 10. ՔյվաՄուրադյան —7
 11. Խաչատուր Մուրադյան — 7
 12. Հովհաննես Դավթյան — 8
 13. Միլենա Կարապետյան — 6
 14. Ալեքս Մելիքյան — 5
 15. Նարեկ Եղիազարյան —6
 16. Մարկ Պետրոսյան — 7
 17. Արփի Խալաթյան — 9
 18. Արև Ավետյան — 9
 19. Եվա Պապյան — 6
 20. Արեգ Տոնոյան — 9
 21. Ալեքսանդր Գևորգյան — 9
 22. Շահբազյան Արմեն —10
 23. Իսրաել Վարդանյան — 4
 24. Ռոբերտ Համբարձումյան —5
 25. Սևակ Սեհյան — 9
 26. Արեգ Հարութունյան — 10
 27. Գեղամ Գասպարյան — 9
 28. Ալեքս Տեր-Մովսիսյան — 10
 29. Ակսել Մելքոնիան— 10
 30. Մարիա Սահակյան — 7
 31. Տիգրան Հովհաննիսյան — 10
 32. Մարիա Սայադյան — 7
 33. Ալեք Մելիքյան —9
 34. Սերյոժա Մանուկյան — 7
 35. Մհեր Պետրոսյան — 3

5-րդ դասարան

 1. Լառա — 8
 2. Ռոզի — 8
 3. Հարութ Կարապետյան — 7
 4. Նատալի — 10
 5. Արման — 8
 6. Աննա Մարիա Մարգարյան —6
 7. Ադրինա Մարգարյան — 10
 8. Արման — 10
 9. Էդգար Ղումաշյան — 9
 10. Սարո Կարագուլյան — 9
 11. Միքայել Դաբաղյան — 10
 12. Հենրիկ Կարապետյան — 7
 13. Անտոնի Գարեգինիան — 8
 14. Արտավազդ — 8
 15. Սերո կարագուլյան — 9
 16. Սամվել —10
 17. Մաքս Արսենյան — 10
 18. Աշոտ — 10
 19. Արամ Հակոբյան — 7
 20. Դանիել Հովսեփյան — 9
 21. Նարե Խաչատրյան — 9
 22. Անահիտ — 9
 23. Գայանե — 7
 24. Գեղամ Տիգրանյան — 10
 25. Կատրին — 8

Էլ․ նամակներ․

 1. Լեո Մելիքյան — Էլ․ նամակ
 2. Արեգ Խաչատրյան — 1
 3. Նանե Գևորգյան — 1,
 4. Անի Եիսաղոլի — 1,
 5. Դանիելյան Դավիթ — 1
 6. Սահակյան Նանե — էլ․ նամակ
 7. Տիգրան Նահապետյան — Լրացուցիչ, 1, 2
 8. Սերո Կարագուլյան — 1, 2, 3
 9. Սարո Կարագուլյան — 1, 2, 3
 10. Մարդյան Դանիել — 1
 11. Դանիել Հովսեփյան — 1
 12. Անի Եիսաղոլի — 1
 13. Դանիել Մարկոսյան — 1, 2
 14. Անդրանիկ Քեշիշյան — 1 , 2
 15. Գրիգորյան Մարկ — 1,
 16. Կարապետյան Հարութ — 1
 17. Ալեքս Մելիքյան — էլ․ նամակ, ապրես
 18. Լեո Մելիքյան — էլ․ նամակ
 19. Մաքս Արսենյան — էլ․ նամակ
 20. Մարիա Սահակյան— 1, 2
 21. Հարությունյան Արեգ — 1,
 22. Հենրիկ Կարապետյան — 1, 2, 3
 23. Եվա Պապյան — 1,
 24. Կարեն Ասլանյան — 1,
 25. Մարի Մուրադյան — 1
 26. Անդրանիկ Քեշիշյան —Էլ․ նամակով
 27. Տիգրանյան Գեղամ—1, 2
 28. Նարե Մելքոնյան — 1, 2
 29. Հենրիկ Կարապետյան — 1,
 30. Բաբգէն Շահինեան — 1, 2, 3, 4

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s